Спечелете 140 музикални кутии и билети за концерти от Suchard


Краен срок - 30 септември 2019

Продукти, участващи в Промоцията: шоколадови бонбони Suchard, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Купи шоколадови бонбони Suchard (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв.
    Необходимо условие е закупуването на Suchard бонбони на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.suchard.bg
    При регистрацията участникът трябва:
        - да въведе номера на касовата бележка
        - да въведе общата сума от закупените Suchard бонбони
        - да въведе captcha code
        - да въведе мобилен номер
        - да потвърди, че ще запази касовата бележка
        - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията
    Участникът ще има възможност да изпрати електронна музикална картичка чрез Facebook, като това не е задължителен елемент от регистрацията.

Награди:

Малки седмични награди – музикална кутия Suchard – общо 140 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 35 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
        1. Период 1 – 1.11 – 07.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
        2. Период 2 – 08.11 – 14.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
        3. Период 3 – 15.11– 21.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard
        4. Период 4 – 22.11 – 30.11 включително – 35 броя музикални кутии Suchard

Големи седмични награди - покана за двама за концертите на Cantus Firmus – общо 16 броя за периода на Промоцията (Играта)

 Организираните концерти от Cantus Firmus са следните:
        4.12. 2019 – „Людмил Ангелов свири Шопен“, провеждащ се в зала България, град София;
        17.12.2019 – „Christmas in action” с участието на Милица Гладнишка, Ангел Заберски октет и трио „Тринити“, провеждащ се в зала България, град София;

    Разпределението на тези награди е на седмичен принцип, по 4 броя всяка седмица от периода на Промоцията, както следва:
        1. Период 1 – 1.11 – 07.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. „Людмил Ангелов свири Шопен“, провеждащ се в зала България, град София
        2. Период 2 – 08.11 – 14.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 04.12.2019 г. „Людмил Ангелов свири Шопен“, провеждащ се в зала България, град София
        3. Период 3 – 15.11– 21.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 17.12.2019 г. „Christmas in action” с участието на Милица Гладнишка, Ангел Заберски октет и трио „Тринити“, провеждащ се в зала България, град София
        4. Период 4 – 22.11 – 30.11 включително – 4 броя покана за двама за концерта на Cantus Firmus на 17.12.2019 г. „Christmas in action” с участието на Милица Гладнишка, Ангел Заберски октет и трио „Тринити“, провеждащ се в зала България, град София
        Наградата не включва транспорт до град София.

Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Играта. Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.suchard.bg
    Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници, ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цена на едно обаждане е според тарифния план на абоната), както и да валидират печелившата касова бележка, която трябва да пазят и предадат на куриера, за да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

рганизаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на активността. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата касова бележка за закупените бонбони Suchard на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки, само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара