Спечелете надуваеми шейни от Престиж и CBA

Снимката на наградата е илюстративна

Краен срок - 4 декември 2019

В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:

TРАЯНА Класик 175g тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 175g тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 175g тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 175g тунквани бисквити
ТРАЯНА Мляко 175g тунквани бисквити
ТРАЯНА МАКСИ 285g тунквани бисквити
ТРАЯНА Мини Класик 84g тунквани бисквити

Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марка ТРАЯНА, участващи в Промоцията, на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 11.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1 се изтегля на лотариен принцип от представител на търговския обект.

Тегленето на наградите ще се състои на 09.12.2019 г. за всички участващи в промоцията търговски обекти.

За да участват в тегленето за някоя от наградите по т. 6.1.1, участниците в Промоцията трябва:
    1. Да закупят продукти на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от марката ТРАЯНА, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
    2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
    3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.

За да получат наградата по т. 6.1, участниците в Промоцията трябва да закупят продукти на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС от марката ТРАЯНА, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 11.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията.

За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg.

Наградата в Промоцията е надуваема шейна, цвят червен, с брандинг на Престиж, общо 54 бр.

Тегленето на Наградите се извършва от представител на Организатора на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта, описани в т. 5.3.1.

Представител на Организатора, ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.

При получаване лично на наградата по чл. 6.1.1., на спечелилият ще бъде изискан документ за самоличност от служителят на Организатора, предаващ наградата, с цел верифициране на дадените в декларацията данни. В случай че данните не съответстват, следва гореописаната процедура да бъде повторена.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара