Спечелете хлебопекарни Gorenje BM910WII


Краен срок - декември 2019

Наградите в промоционалната игра са Хлебопекарни Gorenje BM910WII.

За целия срок на провеждане на томболата ОРГАНИЗАТОРЪТ ще предостави по минимум една награда Хлебопекарна за всеки договорен и участващ в промоцията магазин и/или верига магазин.

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, с които клиентите могат да участват в томболите, са само тези, които са с марка на Топаз Мел, и се предлагат /продават/ в магазина, където се провежда Томболата. Организаторът не носи отговорност за липса на наличности или някои от видовете продукти в участващия в томболата обект.

Продуктите, които носят марката на Организатора са, както следва:

– Брашно Класика Топаз Мел 1кг., Брашно Екстра Топаз Мел 1кг., Брашно Сладкар Топаз Мел 1кг., Брашно за  Баници Топаз Мел 1кг., Брашно Бяло Утвърден Стандарт България Топаз Мел 1кг., Брашно за Козунак Топаз Мел 1кг., Брашно Типово Топаз Мел 1кг., Брашно Пълнозърнесто 1кг., Брашно от Лимец Топаз Мел 1кг., всякакви промопакети с изброените продукти.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на кой да е продукт на организатора с марка Топаз Мел, който се продава в магазина, провеждащ томбола на Организатора.

Клиентът попълва трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка или неин дупликат, и я пуска в специално обозначената томболна кутия (Урна) „Топаз Мел“, позиционирана след касова зона за всеки отделен участващ магазин в Томболата.

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти, стига да отговаря на условията, описани в настоящите правила за провеждане на Томболата на Организатора.

След всяко предаване на наградите, е възможно, но не задължително, да бъдат обявени на сайта на Топаз Мел – www.topazmel.bg, или във фейсбук страницата на Организатора.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат дадени на територията на магазина. Организаторът е длъжен в срок до 5 работни дни да се свърже с изтегления печелиш. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия повече от една седмица след този срок, то наградата ще се даде на следващия изтеглен, записан в протокола в деня на тегленето.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния служител на ОРГАНИЗАТОРА срещу връчен и попълнен със съответните реквизити приемо-предавателен протокол.

За периода на промоцията, всеки участник има право да спечели само една награда. В случай, че участникът е участвал в няколко различни томболи на Организатора за награда Хлебопекарна и е изтеглен като печеливш в повече от една от тях, то той ще получи само една от наградите.

Съгласно чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ Организаторът ще издаде служебна бележка за изплатения доход от наградата на всяко лице, спечелило Хлебопекарна от Томбола при поискване от лицето,.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара