Спечелете швейцарски часовници и сешоари и 100 комплекта продукти Revalid


Краен срок - 30 ноември 2019

Играта е активна само за територията на Република България. Участието е ограничено до един запис на човек. Няколко записа няма да се приемат. Няма да бъдат приемани участия от служители или агенти на ТП Евофарма нейните асоциирани дружества , или нейни партньори или лица, участващи с или професионално свързани с Играта. Наградите са непрехвърляеми , не се препродават и няма да бъдат изплащани в брой. ТП Евофарма си запазва правото да изключи участник е от играта, да изтрие повече от един запис или прекратяване на участие, ако има някакви несъответствия или съмнения за техническа манипулация. Ewopharma не носи отговорност за загубени, забавени или непълни записи.

За да участвате в Играта, трябва да сте закупили поне един продукт с марката Revalid и да сте регистрирали номера на касовата бележка на сайта revalid.bg/25promo.

Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип от всички валидни записи и ще се свържат с тях в рамките на петнадесет работни дни след края на Периода на конкурса по електронна поща. Ако победител е недостъпен или не се свържете с ТП Евофарма в рамките на четиринадесет календарни дни след като е бил уведомен, че е спечелил, ТП Евофарма си запазва правото да избере друг победител на негово място..

Към момента на въвеждане на личните Ви данни ще бъдат запитани дали , в случай, че спечелите награда, се съгласявате Вашето име и държава дабъдат публикувани публикувана на уебсайт: www.revalid.bg и на страницата на Revalid ®  във facebook .

Пример: Швейцарски часовник отива при Ален М. от България.

Изборът на победител е окончателен и задължителен . Ewopharma няма да влиза в друга кореспонденция, различна от лицето, което е влязло в играта.

Наградите ще бъдат изпратени изключително за всеки победител. Организаторът си запазва правото да замени която и да е от наградите с една еквивалентна или по-голяма стойност.

Видове награди:

Швейцарски часовник: Швейцарски часовник на марката Swatch на стойност до 130лв.

Швейцарски сешоар: Швейцарски сешоар на марката Valera на стойност до 130лв.

Комплект продукти Revalid: Комплекта включва 1 Ревитализиращ шампоан 250ml, 1 Ревитализиращ балсам 250ml и 1 Подхранваща маска 150ml. Обща цена на комплекта 65лв.

ТП Евофарма запазва правото си да дисквалифицира индивидуален участник от играта, ако са налице основателни причини, включително, но не само: нарушение на реда и условията за участие, които влияят на равенство, манипулация, измама, множество записи, неподходящи или отрицателни публикации в социалните медии от страна на участника, насочени към ТП Евофарма или Revalid, или техните клиенти, или други участници и т.н.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара