Спечелете слушалки, раници и мобилни батерии от Nescafe


Краен срок - 25 ноември 2019

Купи NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 4,00 лв. (четири лева)

Регистрирай касовия бон
И можеш да спечелиш една от следните награди:

    20 Слушалки “Beats EP”
    80 Раници “Gregory”
    200 Мобилни батерии

В Играта участват всички продукти NESCAFÉ® 3in1 и NESCAFÉ® 2in1.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

За да участва в Играта потребителят трябва да:

(а) закупи продукти  NESCAFÉ® 3in1 или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 4,00 лв. (четири лева) в един фискален бон. Покупката трябва бъде извършена в периода на Играта.

(б) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.nestle.bg/3in1promo („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

(в) Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност или дата на покупката, от която да е видно, че извършена в периода на Играта, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискални бонове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

(г) запази фискалния бон до 30 (тридесет) дни след края на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право на една награда от всеки период на тегления, посочен в раздел 7, т. 1.

Всяка седмица в ден вторник  от периода на Играта на дати  05.11.2019г., на 12.11.2019г, на 19.11.2019г. и на 26.11.2019г. на случаен принцип, чрез специализиран софтуер,  в присъствието на представител на Организатора, Агенцията и на нотариус ще бъдат изтегляни от регистрираните участници на съответната дата на теглене, видове и брой награди, както следва : 

5 (пет) награди  СЛУШАЛКИ “Beats EP”

20 (двадесет) награди -  РАНИЦИ “Gregory”

50 (петдесет) награди - МОБИЛНА БАТЕРИЯ

Както и по 5 (пет) резерви  за спечелване на всяка от наградите, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите участници ще бъдат публикувани съответно на  дати 06.11.2019г., 13.11.2019г.,  20.11.2019г. и на 27.11.2019г.  на www.nestle.bg/3in1promo

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла в срок до 15 (петнадесет) дни от обявяване на изтеглените печеливши, ще се счита, че спечелилият участник се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организаторите не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите номера на регистрирани фискални бонове, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера,  регистрирания и изтеглен като печеливш  фискален бон  за справка, който ще бъде върнат веднага.  Ако не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Наградите се доставят само на територията на Р. България в срок от 30 /тридесет/ дни след обявяване на печелившите за съответния седмичен период на Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара