Спечелете ховърборд, таблет и мултивитамини Alive!


Краен срок - 12 декември 2019

За участие в Играта желаещите трябва да закупят минимум 1 (една) опаковка Alive! Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки или Alive! Мултивитамини за деца желирани таблетки от която и да е аптека или онлайн магазин на територията на Република България в Периода на провеждане на играта.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва: 1 брой ховърборд, 1 брой таблет, 10 опаковки Alive! Мултивитамини за деца дъвчащи таблетки, 10 опаковки Alive! Мултивитамини за деца желирани таблетки.
Наградите не могат да се осребряват.

За участие в Играта желаещите трябва да запазят касовата бележка от направените покупки.

Една касова бележка може да бъде регистрирана на онлайн платформата на играта revita.bg само веднъж.

Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри с прикачена снимка на касова бележка и закупения продукт.

За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), адрес, имейл адрес и телефон.

Всеки участник, който е спазил условията за участие, по раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградата.

Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат изпратени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на 12.12.2019 г. (четвъртък). Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Мениджмънт“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Ревита (https://www.revita.bg/ и (https://www.revita.bg/igra) след свързване и потвърждение от
страна на Участниците.

Наградата се изпраща до печелившите участници с куриерска фирма за сметка на Организатора на посочени от печелившите адреси.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара