Спечелете лаптоп Lenovo IdeaPad 330 Onyx Black


Краен срок - 31 октомври 2019

Ето още една причина да гледаш премиерата на „Война на световете“ на 31 октомври в 21:00 – можеш да си спечелиш чисто нов Lenovo IdeaPad 330 Onyx Black. Пусни си епизода и когато забележиш специалния код, който се изписва на екрана, го публикувай в коментар на страницата на организатора.

За да стане Участник, лицето следва да заяви участието си, като публикува като коментар под специален пост на Facebook страницата на FOX (www.facebook.com/foxtvbulgaria, „Страницата“), анонсиращ играта, специалния код, който се изписва по време на премиерата на сериала „Война на световете“ по FOX на 31 октомври 2019 г.

В Играта ще бъде даден 1 (словом: един) бр. лаптоп Lenovo IdeaPad 330 Onyx Black.

В разпределянето на наградите участват всички Участници, които отговарят едновременно на следните условия:
• споделили са в коментар под публикацията, оповестяваща играта, кодът, който се е изписал на екрана по време на премиерата на „Война на световете“ по FOX;
• прочели са и са приели настоящите Условия.

Един Участник може да спечели само една награда за целия период на играта.

Разпределянето на наградите ще се извърши в период от една седмица след края на играта в присъствието на двама свидетели и представител на Организатора.

Разпределянето на наградите се извършва на принципа на случаен избор с използването на специална компютърна програма или по друг изключващ възможността за предопределяне на резултатите начин. Организаторите няма да използват тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултата от проведеното случайно разпределение на наградите.

Организаторът си запазва правото да избере нов печеливш, в случай че съответният печеливш Участник не отговаря на или е нарушил някое от изискванията, посочени в тези Условия.

Печелившите Участници ще бъдат уведомени след изтеглянето на наградите с публикация на Страницата, както и с коментар под снимката, качена за участие в Играта. Печелившите Участници могат да получат допълнителна информация относно получаването на наградите (време, място и начин на получаване на наградата, необходими документи и др.), като изпратят въпросите си на електронен пощенски адрес gamesbg@fox.com или изпратят лично съобщение на Страницата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара