Спечелете електрически скутер и 5 чифта слънчеви очила


Краен срок - 29 ноември 2019


🎁 СПЕЧЕЛИ СКУТЕР 🎁 Разпознай духа на Carrera!

🔶 Нестандартни 🔸 дръзки 🔸 смели 🔸 със спортен дух 🔸 способни да се откроят от тълпата 🔶 Това са хората, които носят духа на Carrera! Ако имаш такъв приятел, сподели ни с какво се откроява от другите и ще се включиш в томболата за скутер и 5 броя слънчеви очила Carrera. А можеш и да го тагнеш и в коментара. Наградите ще изтеглим на 29 ноември!


Играта на стената на страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично се провежда по следния начин: всеки, който иска да участва в играта, трябва да влезе на официалната Facebook страница на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic и да изпълни условието на играта.

Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници.

За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично в срок от 5 дни след уведомяването му.

Печелившият/печелившите има/имат срок от 10 дни да вземат своята награда от датата на обявяването им на Facebook страницата на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично https://www.facebook.com/megaoptic.optimistic. В противен случай те губят правото си да я получат и на негово/тяхно място ще бъде изтеглен нов печеливш/печеливши.

Ако печелившият/печелившите е от град София, то той трябва да отиде да вземе награда си собстеворъчно от посочения адрес на Изпълнителя на играта. В този случай Изпълнителят не е задължен да изпрати наградата с куриер.

Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

Наградите в играта на MEGA OPTIC - Гледай оптимистично са 1 бр. електрически скутер и 5 бр. слънчеви очила.

Наградата/наградите не могат да бъдат получавани от други лица. Те могат да бъдат получавани само и единствено от печелившия.

Наградата се тегли чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на играта на стената MEGA OPTIC - Гледай оптимистично.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара