Спечелете NIVEA одеяло или NIVEA двупластов, обърнат чадър


Краен срок - 20 октомври 2019

ВРЕМЕ ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО

В периода 1 септември – 20 октомври 2019 година всяка касова бележка със закупени NIVEA продукти на стойност минимум 10 лв. с ДДС може да ти донесе моментни награди! Спечели NIVEA одеяло или NIVEA двупластов, обърнат чадър!

Как да участваш?

Закупи любимите си продукти NIVEA и при минимална стойност от 10 лв. с ДДС върху касовия бон, ще получиш от касовата зона скреч карта за участие. Можеш да участваш неограничен брой пъти, като представяш винаги нова, немаркирана касова бележка.

Какво можеш да спечелиш?

Моментните награди са одеяло NIVEA или двупластов, обърнат чадър NIVEA. След изтриване на защитното покритие върху скреч-картата, ще прочетеш надпис със своята награда или „Опитай отново, картата не е печеливша“. Опитвай, докато спечелиш! 😊

Виж тук списък с участващите магазини.

Наградите, които биха могли да бъдат спечелени в Промо играта, са двупластов обърнат чадър NIVEA или одеяло NIVEA.
Цветът и моделът на наградите не са по избор на клиента, спечелил награда.
Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При покупка на продукт или продукти с марка „NIVEA” на стойност минимум 10 лв. с ДДС клиентът получава скреч карта, с която има възможност да спечели някоя от посочените в т. 4.1 моментни награди. Скреч картата се предоставя на Участниците на зона „Информация“/Касова зона в избрани търговски обекти на територията на Република България или в присъствието на промоутър, след представяне на фискалния бон/фактура от Участниците за закупени от тях продукти на стойност минимум 10 лв. с ДДС. Оригиналът на фискалния бон/фактура се маркира с произволен символ от предоставящия скреч картата.

Всеки клиент на избраните търговски обекти може да участва неограничен брой пъти в Промо играта. За всяко следващо участие в Промо играта следва да се представи нов/а, немаркиран/а фискален бон/фактура за покупка на продукти с марка „NIVEA” на минимална стойност от 10 лв. с ДДС.

След представяне на фискален бон/фактура за закупени продукти с марка „NIVEA” на минимална стойност 10 лв. с ДДС на зона „Информация“/Касова зона в избрани търговски обекти на територията на Република България или в присъствието на промоутър, всеки Участник получава скреч карта за участие в Промо играта. Участникът може да изтрие скреч картата и има възможността да спечели някоя от посочените в т. 4.1 моментни награди. След изтриване на защитното покритие на скреч картата, на нея се появява един от следните надписи: 1. „ПЕЧЕЛИШ ДВУПЛАСТОВ ОБЪРНАТ ЧАДЪР NIVEA”; 2. “ПЕЧЕЛИШ ОДЕЯЛО NIVEA”; 3. „ОПИТАЙ ОТНОВО, КАРТАТА НЕ Е ПЕЧЕЛИВША.“

Оригиналът на получения фискален бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти с марка „NIVEA” на стойност минимум 10 лв.с ДДС, следва да бъде запазен от лицето.

В случай че Участник в Промо играта спечели някоя от наградите, описани в Раздел 4, той може да я получи на момента на касовата зона или в присъствието на промоутър в избраните търговски обекти на територията на Република България. Ако след изтриване на защитното покритие на скреч картата се появи надписът „ОПИТАЙ ОТНОВО, КАРТАТА НЕ Е ПЕЧЕЛИВША.“, Участникът не печели награда. Това не лишава Участника от възможността да представи нов фискален бон/фактура за закупени продукти с марка „NIVEA“ на стойност поне 10 лв. с ДДС и да участва отново в Промо играта.

Ако с един и същи фискален бон/фактура са закупени продукти с марка „NIVEA“ на стойност над 10 лв. с ДДС, клиентът има право да получи по една скреч карта за всеки 10 лв. от стойността на покупката, но не повече от 10 скреч карти.

Наградите се печелят на случаен принцип. Всеки клиент може сам да избере скреч картата си, след като представи фискален бон/фактура за закупени продукти с марка „NIVEA“ на стойност минимум 10 лв. с ДДС.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Дори да изтрият скреч карта с надпис за печалба на някоя от наградите, посочени в т. 4.1, Участниците нямат право да получат своята награда ако:
a) представят оригинал на фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от марката „NIVEA“;
b) представят оригинал на фискален бон/фактура за закупен/и извън периода на Промо играта продукт/и с марка „NIVEA“;
c) представят фискален бон/фактура за закупен/и продукт/и с марка „NIVEA“ на стойност по-малко от 10 лв. с ДДС;
d) не представят оригинал на фискален бон/фактура за покупка на продукт/и с марка „NIVEA“ на стойност минимум 10 лв. с ДДС или от представения оригинал на фискален бон/фактура не е добре видима направената покупка и дали тя отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.

Наградите, описани в т. 4.1 от настоящите Официални правила, се получават на касовата зона или в присъствието на промоутър в избраните търговски обекти на територията на Република България, при поискване на печеливш Участник и след изпълнение на необходимите условия, регламентирани в настоящите Официални правила.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара