Спечелете 5 телефона Samsung Galaxy S10 и 10 слушалки Samsung


Краен срок - 30 септември 2019

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

    5 броя Samsung Galaxy S10, 128 GB, всеки от които е на стойност 1579 лв.
    10 броя слушалки Samsung Galaxy, всеки от които е на стойност 289 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукти Gillette на стойност минимум 20 лв. от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията. След това,  клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти. При всяко участие в Промоцията/Играта участникът не може да спечели повече от един брой Samsung Galaxy S10 или слушалки Samsung Galaxy.

Наградите се изпращат от Организатора до търговки обекти на Лили Дрогерие, избрани от изтеглените пред нотариус печеливши участници. Тегленето на томболата се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията. Изпращането на наградите до избрани от печелившите търговки обекти на Партньора се изпълнява до 7 дни след предоставяне на всички данни по раздел 10.4 от печелившите участници.

Наградата по раздел 7.1 е единична стойност над 100 лв, а именно Samsung Galaxy S10, 128 GB на стойност 1579 лв. с ДДС.

Наградата по раздел 7.2 е на единична стойност над 100 лв, а именно слушалки Samsung Galaxy на стойност 289 лв. с ДДС.

Тъй като наградите по раздел 7.1 и 7.2 са на стойност над 100 лв., следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на раздел 10.3, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена,  мобилен телефон, имейл, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара