Спечелете спа уикенд в Банско и продукти Допелхерц


Краен срок - 30 ноември 2019

Купете една опаковка Допелхерц КОЛАГЕН BEAUTY х30 флакона, регистрирайте се и спечелете!

Спечели СПА уикенд за двама с Допелхерц Колаген Beauty!

Участието в играта е обвързано с минимален праг- закупуване на 1 (една) опаковка Допелхерц Колаген BEAUTY.

Продукт, участващ в играта: Допелхерц Колаген Beauty х 30 флакона

Награди:

1. СПА уикенд за двама в хотел Кемпински Гранд Арена Банско  - две нощувки с включени закуска и вечеря, два масажа по 30 минути, пълен достъп до фитнес, сауна и СПА зона – 14-16 февруари 2019г.; При невъзможност за спечелилия да използва наградата на 14 и 15 февруари 2019 г. резервацията може да бъде променена с предварителна уговорка, но наградата трябва да се използва не по-късно от 4 април 2019 г.

2. 20 (двадесет) опаковки Допелхерц Колаген Beauty

3. 20 (двадесет) опаковки Допелхерц Хиалурон 100

4. 20 (двадесет) комплекта с продукти Допелхерц: Допелхерц Комплекс за красота и Допелхерц Детокс Комплекс

7.5. 20 (двадесет) комплекта с продукти Допелхерц: Допелхерц За коса и нокти и Допелхерц Коензим Q10 + В витамини

Механизъм и организация на провеждане на играта:

Закупете 1 (една) опаковка Допелхерц Колаген BEAUTY;

Запазете касовата бележка от закупеният продукт;

! Задължително условие е името на продукта да присъства като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение може да се приемат касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката.

! ОРГАНИЗАТОРЪТ умолява участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията.

Попълнете Формуляр за участие в игри  на интернет страницата www.doppelherz.promo и регистрирайте своето участие чрез номера от касовата бележка. При регистрацията участникът трябва:

Да въведе:

а/ име и фамилия;
б/ имейл - Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;
в/ името на закупеният продукт Допелхерц Колаген BEAUTY;
г/  населено място;
д/ номер на касовата бележка.

Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;
б/ е съгласен с правилата на играта и приема условията за поверителност;
в/ желае или не желае да получава имейли от нас с информация на здравни теми или за нови наши продукти .

На 3.12.2019 на интернет страницата www.doppelherz.promo ще бъдат обявени печелившите, избрани на лотариен принцип. Те ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес.

В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш ще трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка. Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако печеливш спечели повече от 1 (една) награда, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни първоначално предоставените данни.

Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер в срок до 10 (десет) работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Получателите ще бъдат уведомени от служител на ОРГАНИЗАТОРА за ориентировъчната дата на доставка по имейл или телефон. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20(двадесет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок спечелилият участник губи правото си да получи наградата.

Наградата се предоставя срещу цяла и четлива касова бележка. Награда няма да бъде предоставяна срещу снимки на изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи на регистрацията.

Наградите се получават само от лицето, участник в играта. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

Участник в играта, спечелил голямата награда - Спа уикенд за двама в хотел Кемпински Гранд Арена Банско, се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. По повод задължението на ОРГАНИЗАТОРА да декларира, удържа и плаща окончателен данък за предоставените награди и да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Правилата за поверителност. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара