Спечелете 40 броя играчки от колекцията 'Бандата на свежите таланти'


Краен срок - 29 септември 2019

Всяка от четирите седмици в Периода на провеждане на Играта, а именно (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) в брошурата, която е налична на хартиен носител в магазините на Лидл България и онлайн на lidl.bg/broshura, както и директно на страницата lidl.bg/freshgame, ще бъде представена по една илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“. Отговори на въпроса към нея и всяка седмица участваш в томбола за 1 от 10 плюшени играчки oт колекцията "Бандата на свежите таланти" по избор.

Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  

За да участва в Играта, всеки Участник трябва:

1. в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта да разгледа съответната седмична илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“; и

2. в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта да отиде на адрес lidl.bg/freshgame, където да посочи верния отговор на зададения въпрос, свързан със седмичната илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“. Участникът трябва да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

Всеки Участник може да се регистрира само веднъж в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта  при спазване на изискванията от т.7, т.е. един Участник може да участва максимум четири пъти в Играта.

Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

Всяка седмица от Периода на провеждане на Играта (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) всеки Участник, изпълнил условията по т.7, може да спечели една от общо 10 плюшени играчки от колекцията „Бандата на свежите таланти“ по избор от предоставените седем възможности  (Моркова Джим, Маги Крушата, Ягодата Емма, Банана Сеп, Чушката Супербел, Патладжана Смууб или Картофа Лоръс). В рамките на Играта ще бъдат раздадени общо 40 награди.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печелившите Участници ще се случи в 4 поредни седмици, в първия работен ден след приключването на периода за предходната седмица, чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички Участници, изпълнили условията по т.7, за съответната предходна седмица, както следва:

09.09.2019 г. - 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 02.09.2019 – 08.09.2019 г.
16.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 09.09.2019 – 15.09.2019 г.
24.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 16.09.2019 – 22.09.2019 г.
30.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се в периода 23.09.2019 – 29.09.2019 г.

Участници, регистрирали се успешно в една седмица от Периода на провеждане на Играта, не участват в томбола за друга седмица от Периода на провеждане на Играта, ако не са участвали отново и не са се регистрирали успешно и в рамките на тази друга седмица. 

Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/freshgame на 09.09.2019 г., 16.09.2019 г., 24.09.2019 г. или респективно на 30.09.2019 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.  

Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: lidl.bg/kontakt  След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от играта „Опознай бандата на свежите таланти“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да посочи коя плюшена играчка от колекцията „Бандата на свежите таланти“ би искал/а да получи. 

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара