Спечелете 22 344 страшно яки чаши от Fanta


Краен срок - 8 ноември 2019

„Участващи опаковки" са всички вкусове на Fanta в опаковки от 1L, 1.5L и 2L.

Наградите, които могат да бъдат спечелени, при участие в Промоцията, са следните: чаша Fanta.

Общ брой награди: 22 344 бр.

Промоция се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали.

За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят наведнъж (с една покупка) 2 бутилки Fanta в произволна комбинация от участващите продукти. При покупка на 2 от участващите продукти наведнъж от участващ в промоцията обект, участникът получава от представител на обекта възможност да изтрие 1 скреч поле на касата, на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „ПЕЧЕЛИШ ЧАША” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „ПЕЧЕЛИШ УСМИВКА“ – потребителят не печели награда;

При желание да участва в промоцията, участникът следва да се поинтересува дали в обектът промоцията е все още валидна и дали са налични скреч карти преди да си закупи участващи продукти и да поиска да участва. Организаторът не носи отговорност, ако участникът закупи участващи продукти от обект, където скреч картите или наградите вече са изчерпани.

Награди ще бъдат раздавани до изтичане на срока на промоцията/ изчерпване на количествата награди или до изчерпване на количествата награди в конкретния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

Наградите ще бъдат раздавани срещу печеливша скреч карта при покупка от участника на комбинация 2 бутилки Fanta от участвашите продукти, наведнъж, от участващ обект и изтриване на поле с надпис „ПЕЧЕЛИШ ЧАША”.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара