Спечелете 3 смартфона A1 Alpha


Краен срок - 6 септември 2019

При съгласие от страна на Участника да се включи като такъв в Кампанията и да бъде включен в тегленето за награда, той трябва да следва следните стъпки:
1. Да отговори на всички въпроси от анкетата
2. Да попълни своите две имена (първо име и фамилия) и имейл адрес в определената затова регистрационна форма на страницата на Кампанията.
3. Да прочете и да се съгласи с правилата на Кампанията, които са качени на сайта на Кампанията.
4. Да потвърди своето участие като кликне върху бутона „Регистрирай се“.

Награди:
· 3 броя смартфон A1 Alpha: http://bit.ly/2TOQxgm

През периода на Кампанията ще се извърши едно теглене: на 09.09.2019 година.

Печелившите участници са 3 /три/ на брой, които се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След определяне на печелившите участници се изтеглят по още 3 (три) резервни печеливши участници за всеки един от 3-те печеливши участника. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.

След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез имейл на адреса, който е посочил след попълване на анкетата.

Печелившият Участник трябва да отговори на този имейл като представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата си. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на имейла, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след получаването на писмото или откаже да получи наградата, за победител се счита следващият резервен печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на имейла или откаже да получи наградата се преминава към следващия резервен печеливш. В случай че и тримата резервни печеливши не отговорят на имейла или не отговарят на условията за получаване на награда, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата може да бъде получена в срок до 10 (десет) дни от датата на тегленето.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара