Спечелете 160 раници от Chio снакс


Краен срок - 9 септември 2019

Играта се организира и провежда в периода между 09.08.2019 – 09.09.2019 (включително) на територията на Република България в обозначените с рекламни материали обекти.

Купи минимум 1 брой снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г) от обозначените с рекламни материали обекти на територията на Република България, в срока на провеждане на промоционалната кампания.

Постави касовата бележка или копие от нея с попълнени три имена и телефон за връзка в специално предназначени кутии в обектите.

Броят шансове за печалба на един участник в теглене е пропорционален на броя касови бележки/копия за участие. Например: При пускане на 5 /пет/касови бележки/копия, всяка от която съдържа като минимално условие покупка на минимум 1брой снакс продукти с марка ЧИО (Чио снакс с вкус на Пиле 60, Чио снакс с вкус на Пица 80г, Чио снакс с вкус на Сирене 80г), участникът ще има шанс да бъде изтеглен с една от 5те касови бележки/копия.

След края на периода на играта Организаторът ще раздададе общо 160 броя награди – 160 броя раници.

Наградите ще бъдат изтеглени на 13.09.2019г.

Печелившите ще бъдат уведомени по телефона, чрез телефонния номер записан на касовата бележка/копие.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефон. Предаването на наградите ще бъде извършено чрез приемо-предавателен протокол.

Наградите ще ще бъдат получавани от печелившите участници на място в обект участник в промоцията, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник или родител/настойник ако участникът е под 18г.
Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара