Спечелете настолни игри Queen’s Lifestyle и напитки Queen’s


Краен срок - 31 август 2019

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 броя бутилки Queen‘s Lifestyle  250 ml, наричани по-долу „продукти“. При закупуване на 2 броя продукти по избор с търговската марка Queen’s Lifestyle 250 ml ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите настолна игра Queen’s Challenge или продукт Queen’s Lifestyle 250 ml  или да опитате късмета си отново.

Продуктите Queen’s Lifestyle 250 ml  ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта 2 броя продукти по избор с търговската марка Queen’s Lifestyle  250 ml и ще получи скреч карта с възможност да спечели настолна игра Queen’s Challenge или продукт Queen’s Lifestyle  или да опита късмета си отново.

2.  Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на 2 броя продукти с търговската марка Queen’s Lifestyle 250 ml , съгласно условията на Играта.

Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти  -  500 бр., от които 20 бр.  бр. са с текст „настолна игра Queen’s Lifestyle “; 60 са с текст Queen’s Lifestyle 250 ml;  420 бр. са с тeкст “Опитай пак“.

Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект и следователно определена награда не е предоставена на спечелил участник. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на наградите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара