Спечелете смартфон Huawei Mate 20 128GB и куфари с инструменти Wisent, 91 части


Краен срок - 20 октомври 2019

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече продукти на „Оргахим“ АД с марката Protecta, участващи в кампанията (Раздел 5) , качили са снимки преди да обновят метален предмет и след като са го обновили, попълнили са регистрационната форма на уеб страницата https://promo.protecta.bg/ и са запазили касовата си бележка за съответната покупка.

Организаторът си запазва правото за премахване на снимки в случай, че съдържанието противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с обществения ред, морала, самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно настоящите Общи условия.

С регистрацията си в уеб страницата https://promo.protecta.bg/ всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://promo.protecta.bg/.
Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на поне един от следните продукти Protecta с минималната стойност на покупката 9.90 лв с ДДС:
- Protecta 3in1 база за тониране – 1L
- Protecta 3in1 – 500ML и 2.5L
- Protecta 3in1 MATT – 500ML
- Protecta All Metals – 500ML

Наградите от Кампанията са общо 7, съответно предназначени за седем печеливши:
• 1 бр. смартфон Huawei Mate 20 128GB + 4GB RAM с удароустойчив кейс UAG
• 6 бр. Куфар с инструменти Wisent, 91 части

След края на Кампанията на случаен принцип ще бъдат избрани седем печеливши участници, измежду всички регистрирали се и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди, в присъствието на нотариус. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.
Всеки участник може да получи само една награда.

Списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата https://promo.protecta.bg/ до 10 дни след крайния срок на Кампанията.

След изтеглянето на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл), както и с телефонно обаждане на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получат наградата си, при осъществена връзка с организатора печелившите участници следва да предоставят данни за доставка – три имена, телефон за контакт и точен адрес.

Наградите се получават само и единствено срещу предоставена касова бележка от покупката.
В случай, че със спечелилият награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш. По същия начин се процедира и в случай, че участникът не може да предостави касова бележка за покупка при получаване на наградата си.

Печелившите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с печелившия. Разходите за доставка са за сметка на Организатора.

Наградите се получават срещу представена касова бележка от покупката, както и документ за самоличност само и единствено с цел валидиране на предоставените данни за доставка от спечелилия.

Организаторът уведомява участниците в играта, че трябва да пазят старателно касовата бележка и да съхранят нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу нечетливи, скъсани или с увредена цялост бележки.

При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и Организатора (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на спечелената награда.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни, непредоставил касова бележка или неизпълнил някое от другите условия на Кампанията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара