Спечелете 10 яки награди за училище от МЕТРО


Краен срок - 22 септември 2019

Голямото МЕТРОчасие започна!

Избухни с яките оферти за училище в МЕТРО, а имаме и специална изненада:

1. Ела в МЕТРО от 16.08 до 22.09.2019 г., снимай продукт за училище на стойност до 100 лв. от обособената зона „Голямото МЕТРОчасие“ или включен в каталог „Голямото МЕТРОчасие“, който най-много ти харесва.
2. Качи го публично в Instagram с хаштаг #метрочасие2019
3. 10 щастливци ще спечелят снимания от тях продукт!

Участието не е обвързано с покупка. Пълните условия виж по-надолу в страницата.

В Играта може да участва всяко физическо лице, притежаващо активен Instagram профил, и притежаващо постоянен адрес на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите в МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ ЕООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, както и работниците и служителите на Организатора и техните семейства. Непълнолетни лица участват със съгласието на родителя/настойника си.

Лицата, които участват в играта и нямат навършени 18 години, се допускат до участие в играта само и единствено след получено изрично разрешение от свой родител/настойник. С публикуването на снимка в Instagram, всеки участник, ненавършил 18 години, декларира, че е получил изричното разрешение от своя законен представител да участва в Играта.

Участието в Играта не е обвързано със закупуването на продукти в магазините на МЕТРО.
10. За да участват в Играта, лицата следва да публикуват снимка/и, направени в магазини МЕТРО в техните публични профили в Instagram. Изображенията трябва да съдържат продукт/и за училище, намиращи се в обособените зони „Голямото МЕТРОчасие“ на магазини МЕТРО или включени в каталог „Голямото МЕТРОчасие“ на стойност не повече от 100 лева с ДДС.

При публикуване на изображенията, следва публикациите да съдържат в описанието текст с хаштаг #метрочасие2019

Описанията на изображенията следва да отговорят на действащото българско законодателство, както и на общите условия и правила за публикуване на снимки в платформата Instagram, достъпни на https://help.instagram.com/581066165581870.

Не се позволява в описанието на изображенията да бъдат използвани нецензурни фрази и/или изрази, накърняващи марката МЕТРО. Забранява се употребата на алкохолни и/или тютюневи изделия, провокации към насилие, агитации, друг тип провокации и други.

На се позволява използването на снимки, на които присъстват лица или други идентификатори на участниците.

Всеки участник може да се включи в играта неограничен брой пъти, като всяко от участията му трябва да отговаря на описаните условия.

Наградите, за участниците в Instagram играта са следните:

    10-ма щастливци ще спечелят продуктите на стойност до 100 лв., които са си харесали от обособените зони „Голямото МЕТРОчасие“ на магазини МЕТРО или включени в каталог Голямото МЕТРОчасие, снимали са ги и качили публично с хаштаг #метрочасие2019.
    5 резервни участници

Ако на снимката има повече от един продукт, печелившият участник трябва да избере един от продуктите на стойност до 100 лв.

Печелившите участници ще получат наградите си от избран от тях магазин МЕТРО.

След края на Играта, Организаторът ще прегледа всички участници и ще събере в списък само тези, които са изпълнили всички условия на играта и успешно са снимали и публикували изображения, използвайки правилните хаштагове.

Тегленето на печелившите награди по раздел IV т. 19  се осъществява на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма https://arbitery.com или подобна, в зависимост от тяхната достъпност в деня на теглене на печелившия, в присъствието на тричленна комисия.

След като Организаторът избере печелившите участници, ще ги обяви в Instagram чрез споменаване в пост. В 7 /седем/ дневен срок, печелившите следва да предоставят на лично съобщение в Instagram - избор на награда, име и фамилия, имейл адрес, телефон, както и магазин, от който ще вземат наградата си.

При липса на същия спечелен артикул, той ще бъде заменен с подобен на същата или по-голяма стойност, но не повече от 100 лв. с ДДС.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара