Спечелете кошница за пикник, комплект прибори, купа, термос от IKEA


Краен срок - 31 август 2019

Играта предоставя възможност за получаването на 6 награди, всяка състоящa се от както следва:

- 1 брой кошница за пикник SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/cookware/food-storage-organising/food-containers/sommar-2019-koshnitsa-za-piknik/40419623

- 1 брой стоманен термос https://www.ikea.bg/products/cookware/coffee-tea-makers/vacuum-flasks/sommar-2019-stomanen-termos/40429542

- 6 броя в комплект купа SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/tableware/dinnerware/bowls/sommar-2019-kupa/60419434

- 6 броя в комплект чаша SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/tableware/glasses-cups-mugs/cups-mugs/sommar-2019-chasha/20419252

- 1 комплект прибори, 18 елемента SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/tableware/cutlery/cutlery-sets/sommar-2019-komplekt-pribori-18-el-/00419700

- 1 брой ароматизирана свещ в метална опаковка SOMMAR 2019 https://www.ikea.bg/products/decoration/candles-candle-holders/scented-candles/sommar-2019-aromatizirana-svesht-v-metalna-pstvk/40418261

Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

1. Има валиден Facebook акаунт. С участието си и предоставяне на снимка съгласно предвидените условия, участникът се съгласява снимката му да бъде публикувана от Организатора на интернет страницата на Организатора във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria.

2. До 31.08.2019 г. да заснеме и качи снимка от брандирани и обзаведени купета на спален вагон на БДЖ с продукти на ИКЕА, в посока София-Варна и София-Бургас и обратно в собствения си профил във Facebook с хаштаг #ИКЕАВагонТурист

Качената снимка трябва да е качена като публична и да няма ограничения за видимост

С публикуване на снимка във Facebook с хаштаг #ИКЕАВагонТурист по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook акаунт.

С публикуване на снимка във Facebook с хаштаг #ИКЕАВагонТурист по смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 2 тегления. Всеки месец ще се теглят по три награди, както следва:

1-во теглене: на 31.07.2019 г. от всички Участници, качили снимка от 01.07.2019 г., 21:00 ч. до 31.07.2019 г., 12:00 ч. включително.

2-ро теглене: на 30.08.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 01.08.2019 г., 21:00 ч. до 30.08.2019 г., 12:00 ч. включително.

Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Facebook акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет страницата www.facebook.com/ikeabulgaria може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява на интернет страницата на Играта www.facebook.com/ikeabulgaria с името и фамилията, която използва във Facebook акаунта си.

Участницитe, определен за печеливши в Играта, следва в срок от 10 дни да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Facebook www.facebook.com/ikeabulgaria с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти, за да потвърди своята награда.

Печелившият получава наградата си лично от сектор „Обслужване на клиенти“ в магазин ИКЕА на адрес гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1 срещу представяне на документ за самоличност, съотвсетстващ на данните по т. 7.1.

Печелившият може да получи наградата си по куриер за негова сметка, при заявено от него желание. В този случай избраният да получи награда участник следва да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Facebook с трите си имена, адрес за доставка и актуален телефон за контакти в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара