Спечелете 50 ваучера за Kaufland на стойност до 300 лв.


Краен срок - 11 август 2019

Участието в играта е обвързано с покупка

    От 08.07 до 11.08.2019 г. пазарувай във всички наши хипермаркети на територията на град София
    Запази касовия бон от направената покупка и го снимай
    Регистрирай касовия бон, като прикачиш снимката във формуляра, който ще откриеш на тази страница

Наградите:

50 ваучера за пазаруване на стойността на печелившите касови бележки, но на стойност до 300 лева

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, в следните търговски обекти на Kaufland България в град София: Kaufland София-Младост, ул. Филип Аврамов № 3; Kaufland София-Дружба, ул. Хайделберг № 1; Kaufland София-Банишора, ул. Скопие № 1; Kaufland София-Овча Купел, ул. Кукуряк № 3; Kaufland София-Люлин, бул. Петър Дертлиев № 56; Kaufland София-Надежда, ул. Хан Кубрат №61; Kaufland София-Хаджи Димитър, ул. Резбарска №7Б; Kaufland София-Слатина, ул. Асен Йорданов №7; Kaufland София-Витоша, ул. Тодор Каблешков 3; Kaufland София-Малинова долина, ул. "Проф. Д-р Иван Странски" №20; Kaufland София-Крива река, бул. "Ген. Тотлебен" № 36.

За участие в Играта желаещите трябва да пазаруват в посочените в т. 1.4. хипермаркети Kaufland в Периода на провеждане на играта.

За участие в Играта желаещите трябва да запазят касовата бележка от направените покупки.

Една касова бележка може да бъде регистрирана на онлайн платформата на играта kaufland.bg само веднъж.

Всеки участник има право да участва с неограничен брой различни касови бележки, но може да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен участник.

В тегленето на наградите участват само коректно попълнени и изпратени в срок онлайн формуляри с прикачена снимка на касова бележка от посочените търговски обекти на Kaufland в град София.

За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните лични данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и имейл адрес.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация, се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на една награда – ваучер за пазаруване в хипермаркети Kaufland на територията на цялата страна („ваучер“) на стойността на печелившата касова бележка, но на стойност до 300 лева.

Играта ще бъде разделена на пет етапа. Наградите във всеки етап са по 10 ваучера на стойност до 300 лева, или общо 50 ваучера на стойност до максимално 300 лева всеки ваучер. Един участник може да спечели само един от общо 50-те ваучера, предвидени като награди в настоящата Игра.

Коректно попълнени формуляри следва да бъдат изпращани за участие в Играта чрез онлайн платформата на Играта най-късно до:

    23:59 часа на 14.07.2019 (неделя) – за етап 1;
    23:59 часа на 21.07.2019 (неделя) – за етап 2;
    23:59 часа на 28.07.2019 (неделя) – за етап 3;
    23:59 часа на 4.08.2019 (неделя) – за етап 4;
    23:59 часа на 11.08.2019 (неделя) – за етап 5;

Формуляри, изпратени след този час на посочените дати, няма да участват в тегленето на награди за съответния етап.

Наградите ще бъдат теглени на случаен принцип, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена на Организатора: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето. Тегленето на печеливши участници ще се провежда на седмична база, както следва:

1.      15.07.2019 г. - първо теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 8.07 до 23:59 часа в неделя на 14.07.2019);

2.      22.07.2019 г. - второ теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 15.07 до 23:59 часа в неделя на 21.07.2019);

3.      29.07.2019 г. - трето теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 22.07 до 23:59 часа в неделя на 28.07.2019);

4.      5.08.2019 г. - четвърто теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 29.07 до 23:59 часа в неделя на 4.08.2019);

5.      12.08.2019 г. - пето теглене на 10 ваучера на стойност до 300 лева (в него участват всички коректно попълнени онлайн формуляри, изпратени от 00:00 часа на 5.08 до 23:59 часа в неделя на 11.08.2019).

Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на всички регистрирани формуляри за участие.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с телефонно обаждане до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилите участници, номер и дата на печелившата касова бележка и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участниците.

Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 седмици от провеждане на тегленето.

За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на спедиторската компания регистрираната касова бележка, с която е спечелена наградата, както и документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, съдържащо необходимите данни и печелившата касова бележка. Упълномощеното лице подписва приемо-предавателния протокол.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара