Спечелете сладоледи Nestle Familia


Краен срок - 10 юли 2019

За да се включи в  Играта, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта.

В Играта имат право да се включат и участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, с изключение на служителите на „Ол Ченълс Комюникейшънс АД“ и „Фронери България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

Наградите в Играта са шест кутии сладолед FAMILIA Vanilla Caramel syrup 505g. Наградите се предоставят от Възложителя.

Наградите ще бъдат теглени на 12 юли 2019 година на следния принцип: Организаторът изтегля на томболен принцип трима печеливши участника, изпълнили условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта. Всеки един от печелившите участници получава по две кутии сладолед FAMILIA Vanilla Caramel syrup 505g.

След като бъдат изтеглени печелившите участници от Организатора, той ще се свърже с всеки един от тях в рамките на 5 работни дни на посочени от тях средства за комуникация. Всеки от печелившите участници предоставя на Организатора валиден адрес на територията на страната, на който ще му бъде предадена наградата лично в работни дни в часовия диапазон от девет до седемнадесет часа. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награда, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези правила. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.8. Ако спечелилият участник не  се яви да получи наградата си в уговорените в кореспонденция  между Организатора и печелившия участник места, дати  и време, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на онлайн кореспонденция, съдържаща покана от организаторите към участника да получи наградата си, документ за самоличност и подпис пред надлежно упълномощено пълнолетно лице на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара