Спечелете велосипед, слушалки и раници


Краен срок - 30 юли 2019

Целта на Играта е популяризиране на марката на NN. Играта е тип „томбола”, в рамките на която 16 Участници (дефинирани по-долу), избрани чрез жребий, ще спечелят Награда (дефинирана по-долу).

За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави име и фамилия, град, телефон, и имейл адрес.

Печелившите Участници имат право да получат Награда, която включва:
•    1 брой велосипед 27.5 Specialized Pitch;
•    5 бр. слушалки;
•    10 бр. раници  .

Всеки участник в играта, в т.ч. спечелилите някоя от изброените по-горе предметни награди, печели и безплатна финансова консултация от представител на NN.

Името на печелившия Участник ще бъде изтеглено на 02.08.2019 г. посредством жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници ще бъдат оповестени на интернет страницата на NN: apps.novini.bg/nn

Наградата ще бъде предоставена на печелившия Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:
(i) име и фамилия (съгласно документ за самоличност);
(ii) име на града, в който живее;
(ii) телефонен номер;
(iv) имейл адрес.

Представител на Организатора ще се свърже с печелившите Участници чрез посочения при регистрацията телефонен номер, за да ги уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.

В рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на печелившите по точка 7.1 по-горе представител на организатора прави 3 последователни опита да установи контакт с всеки печеливш Участник за получаване на Наградата.

Печелившият Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от публикуване на името му на интернет страницата на NN: apps.novini.bg/nn.

В случай, че с печелившия Участник не бъде установен контакт, за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг - произволно избран Участник, който също ще бъде оповестен на интернет страницата на NN: apps.novini.bg/nn , както и на страницата на NN във Facebook.

Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара