Спечелете Huawei Matebook 13, Watch GT, телефони, парични награди


Краен срок - 11 август 2019

„Конкурсът“ включва следните категории (“Категориите”):
a) Faces – експериментиране с идетичността и силата на портретирането; b) #Emotion tag – изразяване на моментални емоции чрез силата на фотографията; с) Hello, Life! – споделяне на емоции или вдъхновение от всекидневни преживявания; d) Going the distance – откриване на нови места и преживявания, използвайки новите функции на телефонната камера като например теле-обектив, супер широкоъгълна камера или макро фотография; e) Storyboard – разказване на история в 9 (девет) кадъра, решетка от снимки, развиващи и разказващи значима или интересна история; f) Life Now – заснемане на истории под 30 секунди; Участията в категорията „Life Now“ могат да бъдат подадени само в МР4 формат с дължина до 30 секунди.
Всички разпоредби в настоящите Общи условия, рефериращи към „снимка“, се отнасят
съответно и до „видео“.

„Участниците“ могат да бъдат професионални фотографи или любители фотографи.

В „Конкурса“ могат да участват само снимки, направени с Huawei устройства. „Участникът“ трябва да отбележи модела на своето устройство.

В „Конкурса“ не могат да участват снимки с големина над 25 MB и видеоклипове над 150 MB.

В „Конкурса“ не се допускат до участие снимки, които вече са били публикувани с търговска цел – в списания, вестници, блогове, уебсайтове, реклами и т.н. или са печелили награди в предишни конкурси. Горното не се отнася за снимки, които са били използваниза лични цели и/или са били публикувани в личните блогове, уебсайтове или профилите в социалните мрежи на „Участника“.

Снимките, участващи в „Конкурса“ могат допълнително да бъдат обработвани с филтри/цветни корекции. Не се допуска добавянето / премахването на предмети, както и промяна на първоначалната композиция на снимката.

Всеки „Участник“ трябва да избере в коя от гореизброените „Категории“ желае да участва.

Участието във всяка от „Категориите“ трябва да бъде придружено от заглавие на снимката по преценка на „Участника“

Всеки „Участник“ има право да качи повече от една снимка, като следва инструкциите на сайта (както е описано по-долу). В случай, че „Участникът“ качи 2 (две) или повече идентични снимки (представящи един и същи обект или място), Huawei Полша има право да дискфалифицира от „Конкурса“ една или всички подобни снимки на този „Участник“.

Снимките в „Конкурса“, както и техните заглавия и описания не трябва да включват незаконно съдържание, както и да нарушават приетите морални или социални стандарти и норми и други права.

Huawei Полша или оторизирано от тях лице, може да изиска от „Участника“ допълнителна информация и/или документи удостоверяващи неговата самоличност, в частност изпълнението на задължението описано в точка 8.1 по-долу и/или изпълнението на всички условия за участие в „Конкурса“. По-конкретно, от „Участникът“ може да бъде поискано да предостави на Организатора оригиналните и необработени файлове с подаддените снимки, за да се потвърди изпълнение на условието описано в точка 4.1 по-горе. 5.6 В случай, че „Участникът“ не предостави информация и/или файловете описани в точка 5.6 в срок от 5 (пет) дни от датата на изпратения до „Участника“ имейл, Организаторът има право да го дискфалифицира от „Конкурса“.

Както е описано в точка 5.8 по-горе, в срок от 72 (седемдесет и два) часа от успешното качване на снимката или нейното модериране от администратор, снимките ще бъдат публикувани на „Сайта“ (от Huawei Полша). Редът в представянето на снимките на „Сайта“ може да бъде подреден и/или променен от Huawei Полша по собствена преценка. 5.10 Huawei Полша си запазва правото да контролира съответствието на снимките с разпоредбите на настоящите Общи условия на всеки етап от Съдържанието, но особено по време на гласуването на журито (например чрез използване на налични интернет бази данни за снимки чрез сравняване на сходства, интернет търсачка или функции на Photoshop или други налични инструменти).
Всеки Интернет потребител, включително „Участника“, („Потребител“), има правото да гласува за своята любима снимка от колекцията снимки, качени на „Сайта“ чрез гласуване на „Сайта“ („Гласуването“).

Период на гласуването: от 24 юни 2019 до 23:59 CEST на 19 август 2018. За да може да участва в „Гласуването“, всеки потребител трябва да следва инструкциите на „Сайта“. Гласуването е напълно безплатно.

Всеки потребител има право да гласува за повече от 1 (една) снимка в „Конкурса“ Всеки потребител има право да гласува за дадена снимка повече от един път, стига да спази 24 (двадесет и четири) часов интервал между гласуванията. Гласуването чрез ботове, или друг подобни устройства под форма, смятана за нечестна/непредставителна е забранено. Huawei Полша си запазва правото да премахне и/или да не вземе предвид глас, за който има съмнения, че нарушава това правило. Броят гласове за всяка снимка ще бъде публично обявен на 18 август в 23:59 CEST. След тази дата, броят на гласовете ще бъде скрит. Снимката, получила най-високия брой гласове от „Потребители“ ще бъде наградена с „Награда на публиката“.

В случай, че няколко снимки от една „Категория“ са получили еднакъв брой гласове, „Наградата на публиката“ ще бъде определена от Huawei Полша или оторизирано от компанията лице/

Победителите в „Конкурса“ ще получат следните награди („Награден Фонд“):

a) победителят в Гран При ще получи Huawei Matebook 13, Watch GT и 10 000 EUR –; ваучер с код на стойност 250$ за Trip Advisor (кодът ще бъде валиден за ползване във всяка държава, която има партньорство с TripAdvisor в продължение на една година от датата на обявяване на победителите в конкурса) и публикуване на снимката за една седмица като изображение на началната страница на следните домейни в TripAdvisor: Полша , Дания, Австрия, Норвегия, Финландия, Чехия, Гърция, Унгария, Израел, Сърбия, Словакия и Турция (седмица на публикуване ще бъде избрана по преценка на TripAdvisor);
b) Huawei Matebook 13, Watch GT, Huawei P30 Pro и 2000 EUR –, ваучер с код на стойност 250$ за Trip Advisor (кодът ще бъде валиден за ползване във всяка държава, която има партньорство с TripAdvisor в продължение на една година от датата на обявяване на победителите в конкурса)
c) Huawei P30 Pro – за победителите класирани на второ място във всяка категория;
d) Huawei P30 – за победителите класирани на трето място във всяка категория;
e) Huawei P30 Pro and Watch GT – за наградата "Победители на публиката".

Един участник може да спечели повече от една „Награда“. Снимка може да спечели „Награда“ в само една категория, и може да бъде наградена с „Победител на публиката“ и една от „Наградите“ изброени в точка 8.1 a – d. 8.4 Всеки спечелил „Участник“ ще бъде индивидуално уведомен чрез имейл относно победата с подробна информация за получаване на „Наградата“.

Наградите ще бъдат изпратени на Победителите в 21 (двадесет и един) дневен срок от датата на предоставяне на необходимата информация за доставка, номер на банкова сметка на Huawei Полша и изпълнение на всички условия от страна на Участника, и от страна на „Участника“ и специално, задълженията посочени в точки 5.5, 10.11 и 11 на настоящите „Общи условия и правила за участие“.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара