Спечелете ваучер за 3500 евро и камери GoPrho Hero7


Краен срок - 15 септември 2019

eSky става на 15! По този повод търсим най-впечатляващите моменти, уловени по време на пътуване!

Изпрати ни любима снимка от твоята ваканция – селфи, пейзаж, забележителност, забавен момент... Можеш да спечелиш страхотни награди, сред които ваучер за твоето мечтано пътуване!

Снимките на победителите ще бъдат публикувани в блога и Facebook страницата на eSky.

Конкурсът ще се проведе на два етапа, първият от които стартира на 8 юли 2019 г. и продължава до 23:59 часа на 15 септември 2019 г. (наричан „етап I”); вторият стартира на 16 септември 2019 г. и продължава до 23:59 часа на 22 септември 2019 г. (наричан „етап II”). Така описаният период ще се нарича за краткост „Период на Конкурса“.
Журито, съставено от представители на Организатора, ще следи отблизо за правилното протичане на Конкурса. Журито също така ще вземе решение за крайния резултат от Конкурса и присъждането на наградите, въз основа на оценката на най-интересните предложения на заданието от Конкурса, измежду Участниците, отговарящи на всички официални условия. 6. Конкурсът се провежда на територията на Република Полша и на териториите на страните, където eSky извършва дейност. 7. Участието в Конкурса е безплатно и доброволно. 8. Този Регламент е достъпен на уебсайта на Конкурса и в офиса на организатора.

Участникът има възможност да се включи в етап I на Конкурса, като изпрати снимка от свое пътуване, в съответствие с условията, посочени по-долу:
а. кандидатурата трябва да съдържа само снимки, собственост на Участника;
б. по-дългата страна на снимката трябва да бъде с минимален размер 1200 (px) пиксела;
в. максималният размер на снимката е 15 (MB) мегабайта;
г. снимката трябва да е в някой от следните формати: bmp, jpg, png;
д. снимката трябва да е заснета от кандидата за участие;
е. снимката не може да съдържа изображения на трети страни, освен ако те не са част от фона и не могат да бъдат разпознати;
ж. снимката не може да съдържа рекламни послания;
з. снимката не може да бъде фотомонтаж или колаж от различни файлове;
и. изображението не може да е резултат на манипулация на оригиналната композиция на снимката;
й. той или тя не може да са участвали в предишни Конкурси, провеждани от eSky или други подобни на туристическа тематика;
к. снимката не може да нарушава личните права на трети страни.

Всеки Участник може да изпрати само една Кандидатура.

При съмнение, че дадена Кандидатура е копирана от друг Участник, то Организаторът няма да я вземе под внимание за Конкурса.

Ако предоставеното от Участника е в нарушение на правата на трети лица, включително авторски права, правата върху търговска марка, по-специално ако представлява компилация по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права; ако е неподходящо, обидно, вулгарно или по някакъв друг начин нарушава добрите нрави, показва съдържание, което е признато като осъдително, неприемливо или по друг начин не отговаря на стандартите на Организатора, или не отговаря на изискванията на Конкурса и на общите условия на facebook.com, тогава Кандидатурата няма да бъде приета в Конкурса.

Организаторът си запазва правото да проверява (изтрива) подадените от Участниците в Конкурса Кандидатури, които нарушават Регламента, както и правилата на платформата, където е поместена формата за участие, и по-специално наредбите, които защитават поверителността на потребителите на платформата.

Организаторът има право да дисквалифицира от Конкурса кандидатури на Участници, които са постигнати чрез измама, както и да премахне такива Участници, които са извършили измами срещу организатора и другите Участници в Конкурса.

По време на етап I от Конкурса, лицата, посещаващи уебсайта на Конкурса, ще имат възможността да гласуват, посредством бутона „Гласуване“, за избрана от тях кандидатура, сред всички, които са качени на уебсайта. За целта те предоставят имейл адрес на обозначеното за това място и публикуват подходящ коментар под избраната от тях снимка (наричано по-долу „Гласуване“).

Всяко лице, което участва в гласуването, може да извърши описаните по-горе действия по веднъж на ден посредством един имейл адрес.

В края на всяка седмица (в петък), по време на етап I от Конкурса, журито ще избира по един човек от тези, участвали в гласуването, при условията посочени по-долу, който ще получава награда от организатора под формата на „скреч карта на света“.

За етап II от Конкурса ще бъдат класирани общо 50 Участници – това ще бъдат тези Участници, получили най-голям брой гласове в гласуването, на принципа посочен по-горе.

В рамките на етап II от Конкурса, журито (определено от организатора) ще избере 3 от най-добрите произведения, които ще получат награди - на база на принципите, изложени в ал. 4 на Регламента – сред 50-те класирани по-рано чрез гласуването.

Комисията прави субективен подбор на победителите, като оценява кандидатурите на Участниците по отношение на: естетическа стойност, значимост, вложен творчески подход, степен на атрактивност и уникалност. Изборът на журито е окончателен.

Журито ще изготви отчет с резултатите от Конкурса. Документът ще бъде записан и архивиран в офиса на организатора.

1. Наградите, връчени на Конкурса, ще бъдат:
- голяма награда под формата на ваучер за пътуване с eSky, на стойност 3 500 EUR; - утешителни награди: 2 броя камери GOPRO HERO7 White CHDHB-601-RW

Условието за използване на ваучера за пътуване, представляващ голямата награда в Конкурса, е осъществяването на контакт с представител на eSky посредством изпращане на съобщение на имейл адрес: info@esky.bg, включващо номера на ваучера, даващ правото на покупка на услуги чрез eSky.

Ваучерът е валиден до 31 декември 2020 г.

Участниците нямат право да разменят наградите си за друг вид награда или пари.
Ако победителят в състезанието е представител на държава, различна от седалището на eSky.pl SA, стойността на голямата награда се конвертира в съответната валута за държавата на победителя, в съответствие с условията за обмяна на валута, за транзакции приети от eSky и съответните законови разпоредби за организатора.

На Участниците не е позволено да прехвърлят правото си за получаване на наградите към трети лица.

Победителят ще бъде уведомен за наградата по електронна поща, след приключване на етап II от Конкурса, в рамките на 7 работни дни от датата на приключване на Конкурса.

След като получат известие за наградата в Конкурса, победителите трябва да изпратят потвърдителен отговор в рамките на 5 работни дни от получаване на уведомлението, на посочения в имейла адрес; като е необходимо да включват данни, нужни за връчване на наградата: име, телефон за контакт и пощенски адрес, на който ще бъде изпратена наградата. Ваучерът може да бъде изпратен и в електронен вид, на адрес, посочен от победителя.

Не-паричните награди ще бъдат изпратени на победителите, които са предоставили данните, описани в §5, т. 2, в рамките на 14 работни дни от датата на получаване от организатора на данните, необходими за изпращане на наградата чрез куриер, лично, след потвърждение на самоличността на получателя.

В случай че победител се окаже лице, което не отговаря на условията, посочени в настоящия Регламент, такова лице губи правото си на награда. Ако този факт е разкрит след връчване на наградата, лицето е длъжно да я върне. Организаторът има правото да присъди тази награда на следващия по класиране Участник в Конкурса.

Фиксираният данък върху доходите от наградите, спечелени в Конкурса, се събира от организатора и се внася по сметката на компетентния данъчен орган, в съответствие със съответните законови разпоредби.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара