Спечелете два 55” 4K UHD Smart TV телевизора


Краен срок - 9 юли 2019

За да участвате и да имате шанса да спечелите една от двете големи награди, трябва да направите следното. В Периода на играта трябва да инсталирате приложението iCard Digital Wallet, да си направите регистрация с вашия мобилен телефонен номер, на който си заявил да получиш СМС с линк за изтегляне на приложението, след посещение на страница https://icard.com/en/icardplay-sportal/.

B)    Всеки участник може да се регистрира само по веднъж за участие за голямата награда.
C)    Всеки участник може да спечели голямата награда само веднъж.
D)    Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на Участниците и за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта на https://icard.com/en/icardplay-sportal

Наградите, които ще се връчат са два 55” 4K UHD Smart TV телевизора с марка SONY и модел KD-55XF7077.

A)    Печелившият Участник ще бъде изтеглен на 17.07.2019 в присъствието на комисия.
B)    Тегленето на големите награди ще се извърши на случаен принцип измежду Участниците, които са се регистрирали успешно за играта.
C)    По време на тегленето на големите награди ще бъдат изтеглени и пет резерви, с цел заместване на печелившите Участици, ако някой от тях се откаже от наградата си или не я предяви в посочения срок.

Условия за получаване на 55“ SONY 4K UHD Smart TV:
A)    да е инсталирал и да се е регистрирал в приложението iCard на или след 10.06.2019 г., както и да е преминал успешно през процедура по видео верификация, съгласно описаното в Общите условия за iCard, преди да получи 55“ SONY 4K UHD Smart TV.
B)    да пребивава постоянно в република България.
C)    да не е съдружник или акционер или да работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор с Организатора или което и да е Свързано лице по смисъла на ЗППЦК или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на играта преустановява правото за получаване на 55“ SONY 4K UHD Smart TV на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника.
D)    Участниците, спечелили от Играта, могат да получат своята награда срещу показване на лична карта.
E)    Не се допуска заменянето на спечелената непарична награда срещу стойността й в пари.

При отказ на печелившия Участник да получи наградата, както и когато не се предостави необходимото съдействие в рамките на повече от 5 (пет) работни дни, след като сме се свързали с него по телефон и/или имейл, последният губи правото на получаване й. В този случай наградата ще бъде връчена на първата изтеглена резерва.

При условие, че в срок от 5 работни дни  iCard не успее да се свърже с печелившия Участник поради причини, които не зависят от iCard, то той губи правото си да получи 55“ SONY 4K UHD Smart TV. 55“ SONY 4K UHD Smart TV ще бъде разпределен по реда както е описано в Чл. 4.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара