Спечелете ваучери за обзавеждане, детски лагер или стоки от BIKE CENTER


Краен срок - 31 юли 2019

Нарисувай картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi и я качи на специалната ни online платформа – www.nimm2-promo.bg. Имаш шанс да спечелиш една от страхотните ни награди. Разрешаваме ти да използваш, каквито си пожелаеш пособия и материали – боички, флумастери, пластилин, апликация и др.

Участници в Конкурса могат да бъдат само деца/юноши на възраст до 14 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник.

Всички лица, нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегленията на месечните награди за участие, месечните награди на журито и големите награди на публиката.

Преди всяко качване на картина с цел участие, участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://nimm2-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

1. Месечни награди за участие:

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 15 броя ваучери, всеки на стойност 400 лв. за стоки по избор от магазини BIKE CENTER.

Наградите за участие се определят на случаен принцип  в присъствието на Нотариус в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

2. Месечни награди на журито:

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на периода на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 3 броя ваучери, за Детски Скаутски Лагер – 5 нощувки на пълен пансион и анимационна програма за 1 дете от 4 до 14 годишна възраст и 1 върастен – в комплекс GreenLife Resort  – гр.Банско

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на кампанията, в присъствието на Нотариус, в края на всеки календарен месец в рамките на периода на провеждане на Конкурса.

3. Големи награди на публиката:

Всички лица,  нарисували картина на тема “Усмихнато лято” с участието на един или повече герои на Smilegummi, регистрирали се и качили снимка на картината чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Конкурса, могат да участват в тегления за месечни награди за участие – общо 3 броя ваучери на стойност 1000 лв. за обзавеждане на детска стая от магазини АИКО.

Наградите на публиката се предоставят на трите картини привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата – https://nimm2-promo.bg, в присъствието на Нотариус, в края на периода на провеждане на Конкурса.

Всеки Участник има правото да качва/регистрира неограничен брой различни картини, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Конкурса.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяко качване/регистрация на нова картина трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация за гласуване да определен участник/картина се приема посоченият имейл адрес на гласуващия. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Гласуващ. За реални се признават само гласове, регистрирани с реално съществуващ e-mail. При установяване от страна на Организатора или Възложителя на конкурса на действия, които биха могли да се тълкуват, като форма на манипулация на вота, а именно – регистрация за гласуване с фалшив, несъществуващ или изкуствено генериран е-мейл адрес или IP адрес, същите имат правото да дисквалифицират участника и да обявят гласовете дадени за неговата картина за невалидни.

Регистрацията/качването на картина на https://nimm2-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://nimm2-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Участниците регистрирали се и качили картини, направени в даден месец, участват в тегленията на месечни награди за участие и месечни награди на журито само за съответния календарен месец част от периода на провеждане на Конкурса. Независимо от периода/датата на регистрация/качване всички участници имат право да участват в тегленето на големите награди на публиката.

Участниците, които са спечелили веднъж някоя от наградите за участие или на журито губят правото си за участие в тегленето на друга награда.

1. Месечни награди за участие:

Общо 15 броя ваучери, всеки на стойност 400 лв. за стоки по избор от магазини BIKE CENTER.

Наградите за участие се определят на случаен принцип  в присъствието на Нотариус.

2. Месечни награди на журито:

Общо 3 броя ваучери, за Детски Скаутски Лагер – 5 нощувки на пълен пансион и анимационна програма за 1 дете от 4 до 14 годишна възраст и 1 върастен – в комплекс GreenLife Resort  – гр.Банско

Наградите на журито се определят от жури в състав – официални представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса в присъствието на Нотариус.

3. Големи награди на публиката:

Общо 3 броя ваучери на стойност 1000 лв. за обзавеждане на детска стая от магазини АИКО.

Наградите на публиката се предоставят на трите картини привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата – https://nimm2-promo.bg в присъствието на Нотариус.

1. Месечни награди за участие:

Наградите за участие се определят на случаен принцип  в присъствието на Нотариус.

2. Месечни награди на журито:

Наградите на журито се определят от жури в състав – официалени представители на Възложителя и на Организатора на Конкурса в присъствието на Нотариус.

3. Големи награди на публиката:

Наградите на публиката се предоставят на трите картини привлекли най-много гласове на платформата за гласуване на онлайн-платформата за целия период на провеждане на Конкурса – 10.05-31.07.2019г. – https://nimm2-promo.bg , в присъствието на Нотариус.

1.Датите за тегленията на Месечни награди за участие:
Дати на теглене  – 03.06.2019 г. ; 01.07.2019 г. ; 01.08.2019 г.

2.Дата за теглене на Месечни награди на журито:
Дати на теглене – 03.06.2019 г. ; 01.07.2019 г. ; 01.08.2019 г.

3.Дата за теглене на Големи награди на публиката:
Дати на теглене –  01.08.2019 г.

При месечните награди за участие – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При месечните награди на журито – освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат избирани и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

При големите награди на публиката – в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си, тя ще бъде предоставена на следващият по брой гласове.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата, картината, която е регистрирал/качил.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, с подаването на рисунката и регистрационната форма за участие в Конкурса участниците (чрез своите родители/настойници) се съгласяват, че авторското право върху рисунките възниква директно за и принадлежи на STORCK ADRIA D.O.O.

Всички рисунки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците, чрез своите родители/настойници, декларират, че са автори на всяка рисунка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните рисунки на трети лица и че авторските права не принадлежат на трети лица.

КАМПАНИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА!


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара