Спечелете почивка в Гърция, плажни чанти и плажни чадъри


Краен срок - 28 юли 2019

Участващи продукти в играта са йогурт по гръцка рецепта Olympus 2% и 10% масленост.

Участник, закупил от 1- 5 броя йогурт по гръцка рецепта, има право да регистрира своята касова бележка или касови бележки за покупките в следния уебсайт: http://tastegreece.bg/. Закупените повече от 5 броя йогурт не дават предимство на участника.

В уебсайта участниците регистрират следните данни: име и фамилия на участника, имейл (e-mail) адрес и телефонен номер, населено място, дата и час на касовата бележка и брой закупени йогурти с регистрираната бележка/бележки. Участниците дават своето изрично съгласие за обработката на личните им данни чрез настискане на бутон „Продължи”.

При първоначална регистрация на участник с имейл адрес, системата на уебсайта помни колко йогурта са били регистрирани от този имейл. При всяка последваща регистрация бройката се натрупва до достигането на максималния брой от 5 регистрирани йогурта.

Всеки Участник може да регистрира до 5 (пет) касови бележки. По-големият брой касови бележки не дава предимство на участника. Участникът пази регистрираните бележки до изтеглянето на победителите и ги предоставя на представител на Организатора при получаването на печалбата.

Периодът, в който участниците могат да регистрират касовите си бележки е от 00:00 на 24.06.2019 г. до 23:59 ч. на 28.07. 2019 г.,

Участници, които са регистрирали касови бележки за покупка на 1 до 4 броя йогурт, участват в игра с теглене на следните награди: плажни чадъри и плажни чанти.

Участници, които са регистрирали касови бележки за покупка на 5 броя йогурт, участват в игра с теглене на следната награда: ваучер за почивка в Гърция с давност 1 (една) година на стойност 790 (седемстотин и деветдесет) лева.

Тегленето на имената на победителите ще се извърши с електронен софтуер, в присъствието на нотариус, на 30.07. 2019 г.

Победителите ще бъдат обявени на уебсайта на 01.08.2019 г. Победителите, които печелят някоя от наградите по т.6, предложение 1 и 2 (чанта или чадър), ще получат съобщение на посочената електронна поща. Победителите, които печелят някоя от наградите по т.6, предложение 3 (ваучер), ще получат телефонно обаждане.

Победителите, които печелят някоя от наградите по т.6, предложение 1 и 2 (чанта или чадър), ще имат 1 седмица (7 дни) от датата на изпращане на електронното съобщение към тях да предоставят своите данни за доставка на наградата като ги изпратят по имейл на следния адрес: winners@tastegreece.bg

Ако има победители, които не са отговорили с данните си за доставка на наградата до 7 дни след уведомлението по електронна поща, те ще бъдат дисквалифицирани, а на тяхно място ще бъдат изтеглени други играчи.

Броят на наградите за срока на цялата игра е, както следва:

- 50 (петдесет) плажни чадъра;

- 100 (сто) плажни чанти;

- 5 ваучера за почивка в Гърция на стойност 790 (седемстотин и деветдесет) лева с давност 1 (една) година, считано от 01.08.2019 г.

Дължимият данък ще е за сметка на Организатора.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Печелившите участници се обявяват на уеб страницата на Olympus Bulgaria http://tastegreece.bg/ и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т. 5.9

Доставката на спечелената награда е за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара