Спечелете 33 ваучера по 100 лв. от Mr.Bricolage


Краен срок - 7 юли 2019

За да участва в Томболата, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Томболата (28.06.2019 – 7.07.2019 г. вкл.) да:

1. пазарува в магазини Mr.Bricolage на територията на Р.България бои, латекси, лакове, мазилки без четки, валяци и т.н.  и да запази касовата бележка;

2. отиде на Информация и да попълни формуляр за съгласие за ползване на лични данни по GDPR, към който ще се прикрепи дубликат на касовия бон, който ще бъде издаден на каса.

С участието в Томболата, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена и снимка биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане. Участникът може изрично да откаже да бъде сниман.

Участникът може да участва в Томболата с всяка една касова бележка за извършени от него покупки на стоки и услуги в магазин Mr.Bricolage на територията на РБългария, която включва бои, латекси, лакове, мазилки без четки, валяци и т.н.

В рамките на Периода на провеждане на Томболата всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Томболата, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

Наградата, която може да бъде спечелена при спазване на условията за участие е един от 33 ваучера за пазаруване в магазини Mr.Bricolage на стойност 100 лв. всеки.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печелившия участник ще се извърши след приключване на Периода на провеждане на Томболата, а именно на 08.07.2019 г., чрез провеждането на томбола на случаен принцип във всеки един магазин Мосю Бриколаж. От всички регистрирани Участници в Томболата ще бъдат изтеглени по 3 касови бележки на магазин, като лицето, регистрирало се, ще получи 1 награда, описана в т.12 за съответната касова бележка. Печелившия Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Имената на печелившите участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на facebook страницата на Доверие Брико АД на адрес: https://www.facebook.com/MrBricolage.Bulgaria/ до 24 часа след провеждане на томболата.

Участникът, спечелил наградата, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: marketing@mr-bricolage.bg , в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на името на печелившия Участник https://www.facebook.com/MrBricolage.Bulgaria/ (датата, следваща деня на провеждане на томболата). В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата, пълни имена и телефонен номер.

Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара