Спечелете пътуване за двама до остров Бали и още награди от Orbit


Краен срок - 31 юли 2019

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички бутилки Orbit, 5GUM и бутилки Airwaves.

Участник  в Промоцията може да получи подарък  ароматизатор за всяка закупена бутилка Orbitдо изчерпване на ароматизаторите в магазина  в момента на покупката.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

1)Участието в Промоциятаза спечелване на „Пътуване до о. Бали за двама“ е обвързано с покупка.

За да участва в нея, всеки Участниктрябва да премине през следните стъпки:

·Да закупи някои от участващите опаковки Orbit бутилка, 5GUM,Аrwaves бутилка. Покупката му дава право да участва в промоцията. Наградата може да получи участник, който може да представи касови бележки за закупени промоционални продукти за срока на промоцията на стойност най-малко 75 лева.

·Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни, които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/.

·Да регистрира фискалните касови бележки, съдържащи информация за вида на стоката и стойността  на покупка на  някои от следните продукти: Orbit бутилка, 5GUM,Аrwaves бутилка, на сайта https://orbitgum.bg/, като качи снимка, съдържаща касовите бележки и закупения продукт и регистрира номер, дата и час от касовата бележка в отреденото за това поле.

·Участниците могат да се регистрират от 00:00:00 часа на 03.06.2019 г. до 23:59:59 часа на 31.07.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели само  една награда.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена награда.

Всеки натрупани 75 лв. под формата на  касови бележки дават шанс за спечелване на награда.

Всяка направена успешна регистрация . до 23:59:59 ч. на 31.07.2019 г. участва в предстоящото на 01.08.2019 г. тегленеза 1 пътуване до о. Бали за двама.

В Промоцията ще бъдат предоставена  следната награда:

Едно пътуване до о. Бали за двама, на стойност общо 7500 лв. за двамата.

Наградата представлява ваучер за екскурзия до о. Бали с възможност за избор на дата от предоставените от Организатора възможни периоди, включващ в  посочената сума - двупосочни самолетни билети, трансфер летище-хотел-летище и хотелско настаняване за 8 нощувки със закуски и вечери.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившият ще бъде определен на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградата.

Печелившият ще бъде публикуван в подстраница „Печеливш” на сайта https://orbitgum.bg/

В случай че при тегленето на наградатаот Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награда не се провежда, а наградата остава на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда,като представи при получаването й касови бележки, издадени за периода на промоцията, на обща стойност най-малко  75 лева..

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.

Участникът, определен да получи награда срещу представяне на касовите бележки на стойност най-малко 75 лева, издадени за периода на промоцията, за закупени продуктите, които  участват в промоцията , ще бъде уведомен за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://orbitgum.bg/до 5 работни дни след тегленето. Името на печелившия ще бъде публикувано и на интернет сайта на промоцията https://orbitgum.bg/

За да получи наградата си от Промоцията, спечелилият Участник трябва в срок от 8 работни дни от тегленето, да изпрати на същия имейл адрес, от когото е получил уведомлението, потвърждение, че ще се възползва от наградата си, като предостави следната информация:

- име, презиме и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка. Също така и валиден данъчен адрес и ЕГН, необходими за внасяне на дължимия данък почл.65 ал. 7 във вр. с чл. 38 ал.14 от ЗДДФЛ

- да представи касови бележки на стойност най-малко 75 лева, издадени за периода на промоцията, за закупени продуктите, които  участват в промоцията.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила или не представят в срок оригинални касови бележки най-малко за 75 лева, издадени за периода на промоцията, за закупените продукти, които  участват в промоцията ,

биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.


Наградата ще бъде изпратена чрез куриер до печелившия участник, изпратил потвърждение, в срок до 30 работни дни, считани от 5 дни след  изтегляне на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара