Спечелете подаръчни комплекти от студен чай Утро


Играта е приключила!

Печеливши:
🍀1. Elena Nikolova
🍀2. Gergana Miteva
🍀3. Ганчо Николов
🍀4. Petia Georgieva ((Petia I Nikolay Georgievi))
🍀5. Milenn IlievvЗатворихме в бутилка отвара от дъхави и лековити билки, съчетани с прохладната свежест на росата, за да може силата на БЪЛГАРСКИТЕ БИЛКИ да бъде ВИНАГИ ДО ВАС.

Всяка година на 24-ти юни се празнува Еньовден – ден на слънцето, на билките и водата! Това е един от най-важните летни празници в народния календар. Като производител на студени билкови чайове и ние почитаме този празник.

По случай празника ще раздадем на случаен принцип пет (5) комплекта, съдържащи четири различни вкуса студени чайове от БЪЛГАРСКИ БИЛКИ „Утро“ и брандирана стъклена чаша.

Единственото условие е да харесате поста и да го споделите и може да сте един от петимата печеливши.

Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на бранда - Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.

Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 7 /седем/-дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник - резервен победител. За резервния победител важат същите правила, както и за първоначалния победител. Резервните победители ще бъдат определени на 04.04.2019 г. на случаен принцип - чрез томбола. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след получаване на съответното писмено потвърждение от победителя.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Наздраве за празника!


Краен срок - 24 юни 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара