Спечелете лек автомобил Hyundai i20


Краен срок - 4 юни 2020

Играта се провежда на територията на търговските обект на Организатора, намиращи се в търговски комплекс „Парадайс център“, адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ 100 и в търговски комплекс „Мол Сердика“, адрес: град София, бул. „Ситняково“ 48, (по-долу за краткост „Търговския обект“). Промоцията е валидна при пазаруване „онлайн“ чрез интернет магазина на Организатора, който се намира на следния уеб сайт: https://spaceylon.bg/

Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 04 юни 2019 г. до 10:00 часа на 04 юни 2020 г. /365 календарни дни/ или до достигане на брой участници, попълнили талони за участие, чийто максимален брой е фиксиран на 10000 (десет хиляди), съобразно описаното по-долу.Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка, като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Организатора или на интернет страницата www.spaceylon.bg.След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.Организаторът ще предостави определената Награда от Играта в томбола, в която Организаторът ще включи само тези Участници, които са изпълнили условията по т. V за съответния период на играта. В томболата за съответната Награда ще бъдат включени само Участниците, които в рамките на периода на Играта са изпълнили условията по т. V.

Право на участие в играта имат всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с местонахождение Република България („Участници“), които са закупили стоки и/или услуги от Търговските обекти на Организатора или от онлайн магазина на SPACEYLON до крайната дата за провеждане на Играта - 4 юни 2020 год. или до достигане на максималната бройка от 10000 (десет хиляди) участника. За заявяване на участието си в Играта и за удостоверяване на своята самоличност, съответните участници попълват обикновен талон в съответния Търговски обект или онлайн електронен талон за участие в Играта – при покупка, направена чрез онлайн магазина ни, чрез който те участват в томболата за съответната Награда на SPACEYLON. За да участват в Играта, Участниците трябва да са попълнили своите лични данни в талоните за участие. По отношение на личните данни на участниците в Играта се прилагат всички разпоредби за защита на лични данни, които са публикувани на уебсайта на Организатора и са достъпни тук.Участници, които използват недобросъвестно идентичност, като цел или в резултат на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

Всеки клиент, който е направил покупка от Търговски обект на Организатора или от онлайн магазина на SPACEYLON, като стойността на закупените стоки и/или услуги е не по-малка от 29.99 лв. с ДДС, може да вземе участие в Играта, като покупката може да бъде направена в брой или с кредитна/дебитна карта.Участникът е длъжен да пази касовата бележка за покупката или електронното потвърждение за направената покупка онлайн, с която е участвал в Играта, до приключването на съответния срок по т. ІІІ по-горе. Участникът-победител следва да удостовери по надлежния ред закупуването на стоките от SPACEYLON, за да получи Наградата. В случай че Участникът-победител не изпълни това условие, Организаторът може да дисквалифицира този Участник и да определи нов победител.Участия, които не отговарят на условията на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание от талоните за участие, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.Всеки Участник може да се включи в Играта неограничен брой пъти, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

Съобразно посоченото в т. III., във връзка с Играта Организаторът е предвидил специална Награда за победителя от томболата, както следва: Лек автомобил марка Хюндай, модел i20. Стойността на Наградата е съобразена с изискванията на чл. 36, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията, като автомобилът е рекламен и съответно същият е участвал в рекламни кампании на Организатора преди началната дата на настоящата Игра. Жребият за определяне на победители на Наградата ще се тегли в 04 юни 2020 при предварително предоставяне на информация от Организатора за деня, часа и състава на комисията, която ще определи печелившите Участници, като след края на Играта резултатите ще се публикуват във Facebook страницата на SPACEYLON и/или на уебсайта www.spaceylon.bg.Наградата ще да бъде получена на място в един от Търговските обекти на SPACEYLON, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след определяне на печелившите лица и/или в двуседмичен срок от публикуването на данни за победителя във Facebook страницата на SPACEYLON и/или на уебсайта www.spaceylon.bg, като печалившият участник следва да представи и съответния документ за извършената покупка, с която е участвал в Играта. Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на Наградата от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й, по телефон и/или имейл, посочени в личното съобщение на Участника в Играта. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.При получаване на Наградата Участникът победител следва да подпише приемо-предавателен протокол и договор за покупко-продажба, изготвен от Организатора.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара