Спечелете телефони, почивки и плажни кърпи


Краен срок - 1 септември 2019

Лятото тази година ще бъде още по-очаквано! По случай 13-ия си рожден ден, Credissimo ще изпълни летните месеци с много горещи емоции, като 13 седмици ще раздаваме страхотни награди за мечтана почивка и добро настроение.
Как да участвам?

Включи се в специалната ни томбола „Credissimo празнува, ти печелиш!“ в периода 03.06.2019 г. - 01.09.2019 г., като усвоиш заем Credissimo плюс до 3 000 лева или Credissimo до заплата до 800 лева.

Всяка седмица, всички усвоили автоматично участват в томбола за ваучер за почивка за двама и страхотни летни награди, а всеки месец – за последен модел iPhone.

Направи лятото безгрижно и без финансови тревоги, в 3 лесни стъпки!

1. Попълни кратката ни онлайн форма;
2. Получи моментално одобрение;
3. Вземи желаната сума на каса на EasyPay или по твоята банкова сметка.

13 години Credissimo -  13 седмици с награди!

В продължение на 13 седмици, ще раздадем много страхотни награди:
3х смартфона iPhone XR, 64GB
13х ваучери за почивка за двама
40х плажни кърпи

Подари си незабравими летни мигове и не пропускай да се включиш!

Всеки, усвоил кредит Credissimo плюс или Credissimo до заплата в съответната седмица и/или месец в периода на томболата, ще участва автоматично за спечелване на една от нашите седмични и/или месечни награди.

За да участва в Томболата, всеки Участник следва да извърши следните действия:

В периода на Томболата да подаде заявление за отпускане на кредит до Организатора съгласно определените правила в Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора, достъпни на този адрес- https://credissimo.bg/obshti-uslovia.

В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, да усвои в периода на Томболата предоставената му заемна сума по сключения договор за потребителски кредит с Организатора.

Участникът, който изпълни условията по т.VI.2.1 и VI.2.2  и отговаря на изискванията на т.VI.5 от ОУ, ще участва автоматично в Томболата за спечелване на седмичната Награда, в която е усвоил кредита, както и за месечната Награда за съответния месец.

Всеки Участник участва в Томболата за седмичната Награда само веднъж за всеки усвоен от него кредит през периода на Томболата, както и веднъж за месечната Награда за съответния месец, в който е усвоил кредита.

Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.

Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.

Четирима печеливши в Томболата за съответната седмица ще бъдат определяни и обявявани в първия вторник, следващ седмицата, през която Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен, то печелившите ще бъдат определяни и обявявани в последващия работен ден.

Един печеливш в Томболата за съответния месец ще бъде определян и обявяван в първия вторник от месеца, следващ този, през който Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен, то печелившият ще бъде определян и обявяван в последващия работен ден.

Обявяването на победителите ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия на Участниците. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за потребителски кредит, сключен с Организатора.

Всеки печеливш Участник следва да посети посочения по-долу адрес на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.6.5., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.6.4.

Печелившите Участници могат да получат Наградата си всеки работен ден между 10.00 ч. и 18.00 ч. на следния адрес на Организатора, а именно- гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. Печелившият Участник се идентифицира с лична карта при получаване на Наградата. За връчването на последната се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.

В случай че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи Наградата за съответната седмица и/или месец.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара