Спечелете 10 награди по 3000 лв. от McDonald's


Краен срок - 8 септември 2019

Сега твоите усилия могат да ти донесат стипендия от Макдоналдс на стойност 3 000 лв.

Какво трябва да направиш? Изпрати ни видео, до 15 секунди, в което ни разказваш нещо, на което животът те е научил досега. Единственото условие е да имаш академичен успех за последните два семестъра над 5.00, който да докажеш с удостоверение / академична справка.

Видеото, с което участваш, трябва да е с големина до 20 MB и задължително да бъде един от следните формати: mp4, AVI или MOV. Изпрати ни академична справка, кратко CV (до 1 страница) и твоето видео на Business.Center@bg.mcd.com до 8 септември 2019 г.

Право на участие в Инициативата имат всички лица, живеещи в България (с български
адрес), на възра ст от 18 до 24 години / студенти с успех за последните два семестъра над 5.00. Успехът се удостоверява с удостоверение / академична справка (копие за процеса на кандидатстване и оригинал за получаване на наградата)

Изисквания за съдържание видеото: 15 сек. с житейски опит / което учи на нещо интересно,
лесно и полезно в живота.

За невалидно видео за участие се счита:
1. видео за участие, която не отговаря на условията, посочени в чл. 3.2 и 3.3;
2. видео за участие, което е копирано от интернет и не е лично от учасника
3. видео за участие, чието съдържание противоречи на добрите нрави.

С изпращането на видео за участие, Участникът декларира, че е получил съгласието на
всички заснети във видеото лица, включително лицето, което е заснело видеото за участие, същото да бъде качено в социални канали на Организатора, да бъде достъпна до неопределен брой лица, да бъде предавана, препредавана и излъчвана посредством всякакви канали на разпространение от Организатора, да се използва с рекламна цел, включително правото да бъде дообработвана, преработвана и включвана в други произведения без ограничение във времето.

Всеки Участник може да изпраща видео за участие многократно, но всеки участник има
правото да получи награда само с едно видео.

Участието или спечелването не са обвързани с покупка, придобиване или плащане;
покупката, придобиването или плащането не повишава шанса за спечелване.

Организаторът организира томбола за тази кампания и тегли на случаен принцип 10
учасника, както и резерви, в случай, че изтеглените не отговарят на условията за участие посочени в т. 2.1.

Десетима Участници с видеа, отговарящи на условията за участие в т. 2, имат правото да
получат наградата, която е в размер от 3000 лв. на печаливщ учасник и възможност за мениджърски стаж в ресторант на Организатора.

Всеки Участник може да спечели парична награда в размер на 3000 лв. (три хиляди лева) и
възможност за мениджърски стаж в ресторант на Организатора. Имената на Всички спечелили
участници се обявяват на сайта на „Макдоналдс“ – в секция „Новини“ http://mcdonalds.bg/news/

Печелившите участници ще получат е-мейл потвърждение и покана да предоставят
необходимите документи описани в т. 2.1.1. в оригинал за получаване на наградата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара