Спечелете всеки месец ваучери за пазаруване във Фантастико


Краен срок - 15 ноември 2019

Участвайте в нашата анкета и може да спечелите ваучер за пазаруване на стойност 30 лв. в магазини Фантастико!

Всеки месец на томболен принцип ще бъдат теглени по 10 печеливши измежду всички участвали!

Участието в играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти от търговските обекти на организатора.

Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и желае да участва, е необходимо:

1. Да попълни онлайн анкета на www.fantastico.bg/survey, както и онлайн формуляр за участие с информация за лични данни, в който се посочва – три имена, имейл и телефон.

2. Участието в активността изисква даване на съгласие за обработване на лични данни във връзка с активността, включителна публикуване на имена на интернет страницата на Фантастико, в случай че бъдат обявени за печеливши.

3. Всеки попълнил онлайн анкетата и формуляра за участие и отговарящ на условията описани по-горе, участва в тегленето на наградите, което ще се провежда в началото на всеки месец в продължение на 6 месеца.

4. Всеки един отговарящ на условията участник може да спечели само една от награда в рамките на активността. В случай, че за печеливш бъде изтеглен участник, който вече е печелил награда в същото или предишно теглене в играта, участникът ще бъде заменен с резервен.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците всеки месец са 1 от 10-те ваучера за пазаруване във супермаркети „Фантастико“ на стойност 30 лева . Продължителността на активността е 6 месеца и за целия период могат да бъдат раздадени общо 60 ваучера.

Тегленето на печелившите участници, участващи в активността ще се провежда в началото на всеки месец. Наградите ще бъдат теглени в началото на всеки календарен месец до 6-то число на месеца като участници в тегленето ще бъдат всички, попълнили анкетата и формуляра за участие в рамките на предходния месец. Десет печеливши участници ще бъдат изтеглени и публикувани на страницата на Фантастико – www.fantastico.bg

Тегленето на печелившите се извършва чрез маркетинг платформата Woobox - https://woobox.com/, която на случаен принцип, избира сред имената на участниците, които са попълнили коректно анкетата и формуляра за участие.

Организаторът си запазва правото да промени вида или броя на наградите в срока на Активността, като е длъжен да оповести за това единствено чрез официалните правила.

Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата www.fantastico.bg в деня на тегленето. Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда по електронна поща на посочения от тях във формуляра за участие имейл или телефон. Наградите ще се получават в посочените от участниците търговските обекти на Веригата, в които биха искали да получат спечелената награда.

Печелившите получават наградите си в посочения от тях супермаркет Фантастико, в срок от 10 дни след спечелването им. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред ръководството на съответния търговски обект или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата върху друго лице преди получаването й.

Ако наградата не може да бъде предоставена на Печелившия участник по причини, независещи от Организатора (невъзможност да се установи контакт с Печелившия участник в срок от 10 дни от обявяването му във фен страницата на Фантастико), то печелившият участник губи автоматично правото си да получи спечелената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара