Спечелете семейно приключение и домакински аксесоари от Coca-Cola


Краен срок - 21 юли 2019

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Тропик, Fanta Меднес и Sprite в опаковки от 1.5L с промоционални етикети и промоционални златни капачки.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
1. Брандирана бамбукова купа с дървени прибори – 1666 бр.
2. Комплект дървена мелница за пипер и солница – 1372 бр.
3. Брандирана дървена дъска за рязане – 1862 бр.
4. Семейно приключение – 5 бр. – голяма награда.

Наградата по т. 7.1.4. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Ин Тайм ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

За да участва, потребителят трябва да закупи бутилка от участващите опаковки и да регистрира кода под капачката в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download). Събраните точки се използват за регистриране на участие в томболата за награди. В периода на промоцията ще бъдат проведени общо 49 тегления на наградите: бамбукова купа с дървени прибори, комплект дървена мелница за пипер и солница, дървена дъска за рязане, съгласно предвиденото в т. 8.2.4. Във всяко теглене на награди участват всички потребители, регистрирали код за участие в конкретната томбола. Регистрираните в определения период кодове за участие са валидни само за съответната томбола, отнасяща се за този период, съгласно т. 8.2.4. След изтичане на този период, регистрираните кодове са валидни за следващото теглене. Няма ограничение в броя участия, които един потребител може да регистрира.

За голямата награда „Семейно приключение“ тегленото ще се проведе на датата посочена в т. 8.2.4., всички регистрирани кодове преди това са активни до самото теглене.

За регистриране на едно участие в томболата, потребителят следва да използва 1 код за дървена бамбукова купа с дървени прибори, 2 кода за комплект дървена мелница за пипер и солница, 3 кода за дървена дъска за рязане и 7 кода за семейно преживяване.

Наградата „Семейно приключение“ включва трансфер, настаняване, изхранване и програма за семейства с до 4ма души, съгласно описаното по-долу:

Петък (9.08.2019 г.)
Трансфер София - Горно поле, община Маджарово, Област Хасково
Пристигане и настаняване
Демонстрация мелене на брашно и кулинарен курс по месене на хляб
Вечеря в ресторанта на хотела

Събота (10.08.2019 г.)
Закуска
Търсене на съкровище
Обяд в ресторанта на хотела
Състезателни игри
Свободно време
Кулинарно състезание със Сандра
Вечеря

Неделя (11.08.2019 г.)
Закуска
Разходка с каяци
Обяд в ресторанта на хотела
Освобождаване на стаите
Трансфер до София

Организаторът си запазва правото да прави частични промени в активностите от програмата.

Всяко семейство трябва да има поне един пълнолетен участник.
Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири и посещения на каквито и да било обекти, с изключение на изрично обявените в програмата.

Организаторът не носи отговорност за претенции от или срещу участниците във връзка с провеждане на мероприятията по-горе, включени в цялостната програмата. С приемането на наградата, участниците се съгласяват, че няма да има претенции по отношение на провеждане и участие в мероприятията, в които те ще изберат дали да участват по своя воля и също така носят отговорност за спазване на правилата за ред в местата за настаняване и правилата за участие в организираните мероприятия. Участниците ще носят отговорност за здравето и поведението си по време на провеждане на Семейното приключение.

Регистрация: за участие в промоцията потребителят трябва да свали приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) и да има регистрация в него, която може да се извърши през бутона Профил, достъпен от основното меню на приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

Име и фамилия;
Дата на раждане;
Имейл адрес;
Персонална парола;
Пол.
Информацията по по-горните точки остава видима само от Участника и администратор на Simply Tastly.

Колкото повече кодове се регистрират, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице с 4 регистрирани кода има по-голяма вероятност да спечели награда от лице с 2 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията. Участниците могат да спечелят максимум по една награда от даден вид. Изтеглен като печеливш участник в томбола за даден период не може да играе за същата награда в томбола за следващ период.

Кодове, регистрирани за томбола за един вид награда, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Регистриране на участие в томбола за награди и теглене на жребии.
Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download), стартира на 30.04.2019 г. и продължава до 07.07.2019 г. Участия за теглене на награди се регистрират в периода от 00.00 ч. всеки понеделник до 23.59 ч. всяка неделя и са валидни за томболата за сътветния ден. Изключение прави първото теглене, което е 3 седмици след началото на промоцията, съответно периодът за регистрация на кодове е триседмичен.

Периодите за регистриране на участие в томболите и теглене на наградите от Промоцията в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) са, както следва:
• Първият период започва да тече от 00.00 ч. във Вторник, 30.04.2019 г. до 23:59 ч. в неделя, 19.05.2019 г., съответно първото теглене на награди е на 20.05.2019 г. (Понеделник) – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта.
• Следващите тегления ще се осъществяват ежедневно в периода от 20.05.2019 г. до 07.07.2019 г., като 07.07.2019 г. е последен ден за регистрация на кодове за Промоцията, за теглене на награди на 08.07.2019 г.

Във всяко теглене ще бъдат изтеглени по 34 брандирани бамбукови купи с дървени прибори, 28 комплекта дървена мелница за пипер и солница и 38 брандирани дървени дъски за рязане.
Спечелилите голямата награда Семейно приключение ще бъдат изтеглени с последното теглене на 08.07.2019 г.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени до 3 (три) дни от провеждане на тегленето в специално обозначения за целта раздел на страницата на промоцията, достъпна от основното меню на приложението. В случай, че предоставените от спечелилия данни за доставка на наградата (адрес и мобилен телефон) са неточни, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата, а участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично.

За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника в приложението адрес към момента на публикуване на имената на печелившите и/или към момента на изпращане на известието за спечелената награда. Ако потребителят желае да промени посочените данни за получаване на наградата (адрес и/или телефон за контакт), може да го направи на безплатната телефонна линия 0800 12345 или на имейл адрес tastly.bul@bstorm.co.

Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен от същия в приложението. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

В случай, че в края на Промоцията има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, регистрираните участия ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички регистрирани участия от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 10.4).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара