Спечелете всяка седмица награди от Sika България


Краен срок - 18 юни 2019

ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ със Сика България!

Имате отново шанса да спечелите една от нашите награди, като участвате в играта
„ВСИЧКО Е ЦВЕТОЧНО – фугиращи смеси от швейцарската марка SIKA” и през следващите седмици с нови въпроси на Sika ®.

Спечелете някоя от наградите в играта :
3 броя масички за лаптоп;
3 броя раници за преходи;
3 броя фризбита;

Целта на Играта е популяризиране на фугиращи смеси от швейцарската марка SIKA и повишаване на трафика на страницата на http://www.fugiram.bg/ . В рамките на играта всяка втора седмица ще има трима участници, които ще спечелят по една награда. Победителите се избират въз основа на това кой е отговорил на въпросите от теста за най-кратко време и с най-малко грешки.

За да участвате в играта следва да се регистрирате и да отговорите на въпросите, посочени в интернет страницата www.fugiram.bg. Право на участие в съревнованието за Наградите получава всеки, които е отговорил вярно на поне един въпрос от теста. Участието в играта не е обвързано с покупка.

Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е направило валидна регистрация в сайта на играта и което даде отговори на въпросите в нея. Всеки две седмици в периода на промоцията тестът ще е с различни въпроси, тоест всяко лице може да се регистрира за участие в играта три пъти.

За да участва в Играта всеки Участник трябва да предостави данни за контакт, включващи име, адрес на електронна поща (e-mail), телефон за връзка, като с факта на регистрацията ще се счита, че Участникът дава своето съгласие тези данни да бъдат използвани от Организатора на играта.

Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат определени въз основа на това кой е отговорил на въпросите от теста за най-кратко време и с най-малко грешки от базата
данни, включваща всички Участници за съответната двойка седмици (от сряда до вторник).

Всяка втора седмица, в сряда, ще бъдат избирани по трима победители. Датите за определяне на печелившите от седмицата ще бъдат съответно 22 май , 05 юни и 19 юни.

На първо място за спечелване на седмичните награди се класира участникът, дал най-голям брой верни отговори, следван съответно от участниците с втори и трети по брой верни отговори.

В случай, че няколко участника са дали еднакъв брой верни отговори, на първо място се класира участникът, отговорил за най-кратко време, следван от тези, дали съответно втори и трети времеви резултат.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара