Спечелете комплект продукти от Fa Brazilian Vibes


Краен срок - 29 май 2019

Наградите по промоцията са 4 комплекта от Fa Brazilian Vibes продукти, всеки от който се състои от общо 4 продукта: 1 брой Fa Men Ipanema Nights деоспрей за мъже 150мл, 1 брой Fa Men Ipanema Nights душ-гел за мъже 250мл, 1 брой Fa Amazonia Spirit деоспрей за жени 150мл, 1 брой Fa Amazonia Spirit душ-гел за жени 250мл.

За участие в играта е необходимо да се отговори на всички въпроси от въпросника на Интернет адреса на промоцията www.fabrazilianvibes.com, като се избере един от предоставените отговори, да се попълнят данни във формуляра за участие и да се приемат Условията за участие и Условията на политиката за личните данни и правилата за бисквитките, след което участникът трябва да сподели резултата от теста си на страницата си във facebook. Всеки участник има право на множество участия в промоцията, но само на едно (1) валидно участие в жребия. Само участниците отговорили на всички въпроси, участват в жребия за определяне на печелившите.

Всеки участник носи изключителна отговорност за истинността, точността, пълнотата и верността на данните, които ще предостави. В случай, че участникът подаде евентуално непълни или неточни данни, Организаторът има право, както по време на продължителността на промоцията, така и след нейното прекратяване, да го изключи от процедурата, дори и на етапа на връчване на наградите без участникът да има право на каквито и да е искове или претенции

Наградата ще бъде изпратена до посочения от печелившия участник адрес (в рамките на България) с куриер в срок до десет работни дни от датата на посочване на адреса от негова страна. Организаторът поема всички разходи за доставка. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участникът, спечелил наградата, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация. Спечелилият участник в играта, който не е отговорил на съобщението на Fa България до 3 работни дни губи правата си върху наградата.

Всяка една от наградите ще бъде изтеглена по една на следните четири дати: 9.05.2019г, 16.05.2019г, 23.05.2019г, 30.05.2019г, в присъствието на тричленна комисия от представители на фирма Хенкел България, след което печелившият участник ще бъде уведомен чрез изпращане на имейл (съобщение до електронната поща), който предварително е посочил в процеса на регистрация за участие в промоцията.

Неполучена награда поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешен, неточен или непълен адрес се разпределя между резервни печеливши. В случай че общият брой потвърдили или приели награди е по-малко от общия брой награди, Организаторът не е длъжен да провежда нов жребий и си запазва правото да не разпределя всички награди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара