Спечелете почивка на Тасос, хладилни чанти и плажни кърпи от Леко


Краен срок - 31 юли 2019

Кампанията се отнася за следните продукти - бои за стени и тавани с марка „Леко“, а именно:

- „Леко“ със сребърни йони – 2,5 л., 4 л., 8,5 л., 15 л.
- „Леко“ боя за влажни помещения - 1 л, 2,5 л., 4 л., 8,5 л.
- „Леко“ Цветен Интерин – 2,5 л.
- „Леко“ Интерин - 1 л, 2,5 л., 4 л., 8,5 л., 15 л.
- „Леко“ Фасаген Ултра -1 л, 2,5 л., 4 л., 8,5 л., 15 л.,

В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече продукти на „Оргахим“ АД, участващи в кампанията (т. 2.1) на стойност 11 /единадесет/ или повече лева с включен ДДС и са регистрирали в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg: кода на фискалния бон, както и трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка; Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази фискалния бон, с който е участвал до приключване на тегленията на печеливши участници или до предаването й срещу получаване на награда.

В кампанията ще бъдат раздадени три вида награди:

1. Малка награда – 100 броя плажни кърпи Тегленето на печелившите фискални бонове със закупени и участващи в кампанията продукти на „Оргахим” АД описани в РАЗДЕЛ 2 ще бъде на случаен принцип и спечелилите ще се обявяват периодично на следните дати: 17.06.2019г. до 18 часа 20 броя плажни кърпи 01.07.2019г. до 18 часа 20 броя плажни кърпи 15.07.2019г. до 18 часа 20 броя плажни кърпи 01.08.2019г. до 18 часа 40 броя плажни кърпи на страницата spechelileko.bg. До 5 работни дни от датата на всяко теглене Организаторът ще информира участниците, че са спечелили награда чрез персонално обаждане и посредством електронна поща до всеки печеливш. В тегленето участват всички фискални бонове, които са регистрирани от началото на кампанията до 23:59 ч. в деня, предшестващ деня на тегленето. Фискални бонове, с които вече е спечелена малка или средна награда от предходно теглене, не участват в последващите тегления. Доставката на наградата ще се извършва в срок най-малко две седмици след изтегляне на печелившите кодове.

2 Средна награда – 50 броя електрически хладилни кутии №1316-24L, ЕЛ. 12V+230V Т/СТ. Тегленето на печелившите фискални бонове със закупени и участващи в кампанията продукти на „Оргахим” АД описани в РАЗДЕЛ 2 ще бъде на случаен принцип и спечелилите ще се обявяват периодично на следните дати: 17.06.2019г. до 18 часа 10 броя ел. хладилни чанти 01.07.2019г. до 18 часа 10 броя ел. хладилни чанти 15.07.2019г. до 18 часа 10 броя ел. хладилни чанти 01.08.2019г. до 18 часа 20 броя ел. хладилни чанти на страницата www.spechelileko.bg. До 5 работни дни от датата на всяко теглене Организаторът ще информира участниците, че са спечелили награда чрез персонално обаждане или посредством електронна поща до всеки печеливш по преценка на Организатора. В тегленето участват всички кодове, които са регистрирани от началото на промоцията до 23:59 ч. в деня, предшестващ деня на тегленето. Фискални бонове, с които вече е спечелена малка или средна награда от предходно теглене, не участват в последващите тегления. Доставката на наградата ще се извърши в срок най-малко две седмици след изтегляне на печелившите кодове.

3. Голяма награда – ваучер за една пет дневна (с пет нощувки и включени закуски и вечери) почивка за двама на остров Тасос в хотел Potos 3*. Възможни дати за ползване на почивката: 26.05.2020 /5 нощувки/ или 02.06.2020/5 нощувки/ или 09.06.2020 /5 нощувки/. Спечелилият трябва да избере една от възможните три дати. Транспортните разходи са за сметка на спечелилия. Голямата награда ще бъде изтеглена на 01.08.2019 на случаен принцип, в присъствието на нотариус и ще бъде обявена в същия ден до 18:00ч. на страницата spechelileko.bg. До 5 работни дни спечелилият голямата награда участник ще бъде известен персонално от представител на Организатора чрез обаждане на предоставения от спечелилия телефонен номер и чрез електронна поща, изпратена до него. Спечелилият голямата награда трябва да заяви една от трите предложени дати за почивка в срок до 30 календарни дни. Доставката на голямата награда ще се извърши в срок най-малко две седмици след потвърждаване от страна на печелившия на избраната от него дата за почивка. В тегленето за голямата награда участват всички фискални бонове, които са регистрирани от началото на промоцията до 23:59 ч. в деня, предшестващ деня на тегленето, с изключение на тези вече спечелили малка или средна награда.

Наградите се получават срещу представяне на печелившите фискални бонове със закупени и участващи в кампанията продукти на „Оргахим” АД описани в РАЗДЕЛ 2. В случай, че на фискалния бон не е изписан бранда Леко, участникът трябва да запази заедно с фискалния бон и опаковката/те на закупения продукт. Датата на фискалния бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания. В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Пълният списък с печелившите от Кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията www.spechelileko.bg.

Преди да бъде доставена наградата, Организаторът ще се свърже с всеки печеливш участник и ще изиска да му бъде изпратен по имейл печелившия фискален бон и снимка на закупената опаковка/и/ в случаите, посочени в т. 6.1.4. с цел удостоверяване на неговата валидност. На спечелилия голямата награда ще бъде издадена служебна бележка по ЗДДФЛ с платен от Организатора 10% данък, за която е нужно да предостави лични данни име, презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане. Победителите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя.

В случай че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на някого.

Организаторът ще изисква предоставянето на документ за самоличност с цел идентифициране и доказване на възраст.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара