Разчупи момента и спечели 100 колонки от KITKAT®


Краен срок - 31 май 2019

За участие в Играта е необходима покупка  от продукти с маркаKITKAT®

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 100 (сто) броя колонки (наричани по-долу награди).

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Купете продукти с марка KITKAT® от магазин на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон.

Потребител, който желае да участва в Играта, закупува  продукти с марка KITKAT® на стойност минимум 2 (два) лева в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на promo.nestle.bg.

Потребителят сe регистрира на интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). За да се регистрира, потребителят попълва име и фамилия, електронен адрес (e-mail) и парола. Алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook и да приеме: правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

Регистрирайте фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

След това участникът регистрира фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, с видими имена на закупените продукти, участващи в играта, както и дата и час на закупуването, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата ѝ. Снимката на фискалният бон трябва да бъде с размер до 2 MB. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник не може да спечели повече от една награда с регистрирани различни фискални бонове. Един касов бон може да бъде регистриран само от един потребител.

Пазете фискалните бонове за валидиране на учасието си. Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След края на периода на играта, на дата 04 юни 2019, на случаен принцип, чрез специализиран софтуер от създадена за целта комисия от представители на Организатора ще бъдат изтеглени 100 печеливши участника.

При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени  10 (десет) резерви, които да заемат мястото на печеливш, в случай че не може да се установи контакт с някои от 100-те  изтеглени печеливши за получаване на наградата.

След изтеглянето на печелившите и валидирането на тяхното участие според правилата на Играта, печелившите ще бъдат публикувани до 3 (три) работни дни, от датата на теглене, посочена по-горе, на Сайта на играта promo.nestle.bg.

За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на допълнителни контакти (телефон за връзка и адрес), необходими за доставка на наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже с печеливш участник по телефон за валидиране на фискалния бон и самоличността на участника и/или уточняване на детайли във връзка с доставката на наградата.

В случай, че печеливш участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на печелившите участници, ще се счита, че се отказва от наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията  на Играта и изтеглен като резерва.

В случай, че печеливш участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес или електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да му достави наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 30 (тридесет) дни от обявяване на спечелилите участници, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият участник трябва да:

- представи на куриера:

    регистрирания фискален бон за справка. Ако не бъде представен, потребителят губи правото да получи наградата.
    лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът и участникът декларират, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че участникът е получил наградата. Ако има възражения, участникът ги описва в протокола.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара