Спечелете всяка седмица Ferrari награди - часовник, тениска и шапка


Краен срок - 26 юни 2019

Играй с Kaspersky и A1 и спечели страхотни награди

Включи се в играта сега. Единственото условие е да си клиент с активен абонамент на мобилното антивирусно приложение Kaspersky A1 или да активираш нов абонамент. Ще имаш възможност да участваш за спечелване на една от трите награди

        Часовник Ferrari
        Поло тениска Ferrari
        Шапка Ferrari

Изпрати безплатен SMS на 1245 с текст на номера на наградата, за която искаш да играеш. За часовник трябва да изпратиш 1, за тениска - 2, а за шапка - 3. Не пропускай шанса и се регистрирай за седмичните тегления. Томболата е ежеседмична и ще се провежда в продължение на 6 седмици до 23:59 на 26.06.2019 г.
Право да получи награда от Кампанията има абонатът или потребителят, който ползва съответния телефонен номер, с който се регистрира за участие в Кампанията.

Потребителят може да включи само наградите, които са предоставени за кампанията, като изключва тези, които се предлагат в клубния магазин на услугата. Допустимо е имената на наградите да са изписани на латиница и/или кирилица. Не е задължително имената на продуктите да са изписани правилно.

Всеки потребител, който отговаря на условията има право да спечели еднократно награда, както е описано по т. 5.

Предвидени са 18 бр. седмични награди, както следва:
Награда за 1-ва седмица на кампанията
Първа награда (1): часовник Ferrari; Втора награда (2): Поло тениска Ferrari; Трета награда (3): шапка Ferrari
Награда за 2-ра седмица на кампанията
Първа награда (1): часовник Ferrari; Втора награда (2): Поло тениска Ferrari; Трета награда (3): шапка Ferrari
Награда за 3-та седмица на кампанията
Първа награда (1): часовник Ferrari; Втора награда (2): Поло тениска Ferrari; Трета награда (3): шапка Ferrari
Награда за 4-та седмица на кампанията
Първа награда (1): часовник Ferrari; Втора награда (2): Поло тениска Ferrari; Трета награда (3): шапка Ferrari
Награда за 5-та седмица на кампанията
Първа награда (1): часовник Ferrari; Втора награда (2): Поло тениска Ferrari; Трета награда (3): шапка Ferrari
Награда за 6-та седмица на кампанията
Първа награда (1): часовник Ferrari; Втора награда (2): Поло тениска Ferrari; Трета награда (3): шапка Ferrari

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга равностойност.

Определянето на Участниците, които печелят награда, се извършва посредством електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора и/или Партньора, която удостоверява резултатите от определянето на печелившите. Тегленето се провежда „А1 България“ ЕАД ул. Кукуш 1 София 1309, България www.a1.bg всеки понеделник за изминалия седмичен период от Периода на Кампанията, като за първи седмичен период се счита периода 15.05 - 22.05.2019 г., а за
последен седмичен период се счита периода 19.06-26.06.2019 г.

Спечелилите Участници се обявяват всяка сряда, последващите награди се теглят на съответния седмичен период на участие, на следния интернет адрес - https://www.a1.bg/kaspersky.

Независимо от предходната разпоредба, в срок до 3 (три) дни след изтеглянето им, спечелилите участници ще бъдат уведомени от служител на Организатора и/или Партньора с обаждане на мобилния номер, с който са участвали в Кампанията, за начина, по който могат да получат спечелената награда. При осъществяване на контакт със спечелилия участник,
последният посочва трите имена и ЕГН на титуляря на услугата, както адрес и телефон за контакт.

След определяне на всеки печеливш Участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че последният не отговаря на условията, не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 6.11. от настоящите Правила и/или е отказал да предостави необходимата информация по т. 6.5. от настоящите Правила.

Всеки Участник има право да спечели само една награда.

При получаването на наградата печелившият участник представя личната си карта единствено и само за удостоверяване на самоличността си. Личната карта не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Когато спечелилият Участник е абонат на Организатора – юридическо лице,
наградата се получава от овластен негов представител. Получаването на награда се удостоверява чрез съставяне на двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник и от служител на Организатора и/или Партньора.

Всяка награда се доставя на посочен от съответния спечелил Участник адрес чрез куриер, избран от Организатора и/или Партньора и за сметка на последния. При предаване на наградата спечелилият Участник подписва приемо-предавателния протокол по т. 6.9.
„А1 България“ ЕАД ул. Кукуш 1 София 1309, България www.a1.bg

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара