Спечелете 7 екскурзии до Ликия и още 7000 награди


Краен срок - 18 юни 2019

По случай своя 7-ми Рожден Ден Viva Credit ще зарадва своите клиенти със 7007 награди:

    7 екскурзии до Ликия за двама на стойност 2500 лв.
    7 000 ваучера на стойност 100 лв. за отстъпка от екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД.

„С тази кампания изразяваме благодарност към нашите клиенти, доверието на които към нас вече 7 години непрекъснато расте“, коментира Галя Тодорова, мениджър Търговска структура.

Всеки, който до 17 юни 2019 г. вземе кредит на стойност от 400 до 3 000 лв. по продукта ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ  14 или 30 участва за спечелването на една от тези страхотни 7007 награди.

В периода от 10.06 до 18.06.2019 г. Вива Кредит ще организира 7 тегления, по време на всяко от които ще раздаде по 1001 награди.

Право на участие в промоцията може да придобие всяко дееспособно физическо лице, навършило 21 години, което отговаря на Условията за участие, предвидени в настоящите Общи Условия и наричано за краткост „Участник/Клиент/Заемател“. Право на участие в промоцията имат клиентите на Дружеството, с активен кредит по продукта „ВИВАККРЕДИТ СТАНДАРТ (ПЛАН) 14 и 30“, с главница в размер от 400 лв. до 3000 лв., към датите, предхождащи тегленията за награни, посочени в т. 13 по долу.

В промоцията нямат право да участват служители на „Вива кредит“ ООД, както и членовете на техните семейства.

Повече информация по отношение на финансовите продукти на Организатора –„ВИВАККРЕДИТ СТАНДАРТ (ПЛАН) 14 и 30“, можете да получите на Интернет страница: www.vivacredit.bg, в търговските обекти на Дружеството, както и при обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

Клиент, който се е отказал от договора за заем, или е погасил предсрочно задълженията си по него, или е забавил плащане на погасителна вноска с повече от 3 (три) дни, губи право на участие в промоцията.

Повече информация относно възможните дати на екскурзията, както и за всички условия относно нейното провеждане можете да получите от „Премио Травъл България“ ЕООД на телефон: 02 494 9363, адрес: гр. София, ул. Васил Кънев 26, Бизнес център „Стефан Караджа, интернет сайт www.premiotravel.com. Възможно е, местата за част от обявените от „Премио Травъл България“ възможни дати да бъдат изчерпани. „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност, в случай че печелившия участник не може да се възползва от наградата си, независимо от причината за това.

„Вива Кредит“ ООД не е организатор на посочените в т.9 екскурзии и в тази връзка не носи отговорност относно тяхното провеждане. „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност в случай на промяната на условията на екскурзиите от страна на „Премио Травъл България“ ЕООД.

Един участник може да спечели само една награда.

Тегленето на печелившите участници ще се проведе на следните дати и при следните условия:

1. На 10.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 10-ти юни имат право да участват всички лица, които към 09.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

2. На 11.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 11-ти юни имат право да участват всички лица, които към 10.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

3. На 12.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 12-ти юни имат право да участват всички лица, които към 11.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

4. На 13.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 13-ти юни имат право да участват всички лица, които към 12.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

5. На 14.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 14-ти юни имат право да участват всички лица, които към 13.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

6. На 17.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 17-ти юни имат право да участват всички лица, които към 16.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

7. На 18.06.2019 г. „Вива Кредит“ ще изтегли един печеливш участник, който ще спечели 1 брой от наградата по т.9.2 – екскурзия до Ликия и 1000 (хиляда) печеливши участника, всеки от които ще спечели по един брой от наградите по т.9.1. – ваучер за отстъпка от 100 лв. за екскурзия по избор от „Премио Травел България“ ЕООД. В тегленето на 18-ти юни имат право да участват всички лица, които към 17.06.2019 г. имат активен (неприключен) кредит към „Вива Кредит“ ООД при условията, описани в т.5 от настоящата Промоция.

Печелившите участници ще бъдат изтегляни на случаен принцип от определена от Организатора 3-членна комисия. В случай че печеливш участник се откаже от кредита си, погаси го предсрочно или забави плащане на погасителна вноска с повече т 3 (три) дни, няма да има право да получи наградата си. Комисията ще следи за законосъобразността на процедурата по теглене на наградите. Тегленето на печелившите участници ще се извърши в централния офис на „Вива кредит“ ООД.

Всеки печеливш от Промоцията ще бъде уведомен от представител на Организатора чрез sms или обаждане на посочения от него телефонен номер или на имейла, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем/ заявката за кредит. Уведомлението, което Организаторът ще изпрати на спечелилите участници, ще съдържа и спечеления ваучер (кода на ваучера, който участникът следва да представи пред туристическата агенция. Предходното изречение не се отнася за големите награди – екскурзия до Ликия. Участниците, спечелили големите награди – екскурзия до Ликия, са длъжни да получат своите награди в срок до 1 (един) месец от датата на съответното теглене. След изтичане на този срок „Вива Кредит“ ООД не носи отговорност относно предоставянето на наградата.

Включи се и ти. Спечели награда!

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара