Спечели пътуване до Дубровник и гледай финала на GoT


Краен срок - 6 май 2019

Отговори на всички въпроси и може да имаш неповторимата възможност да гледаш финала на "Игра на тронове" с твой приятел в Дубровник, Хърватия. Събитието ще се състои на 20 май.

Само Участници, които са навършили 18–годишна възраст и които са приели и спазват настоящите Правила и условия за участие в Играта и Политиката за поверителност, изложени тук, могат да вземат участие в Играта.

Заявки за участие в Играта могат да се изпращат на български език

Един и същ Участник може да участва с повече от една Заявка за участие в Играта.

Участниците трябва да отговорят на двадесет (20) върпоса за Игра на тронове и други сериали, достъпни чрез Услугата HBO GO или излъчвани по Каналите HBO и да отговорят на допълнителен въпрос, като опишат кои други сериални от Услугата HBO GO или излъчвани по Каналите HBO биха препоръчали за гледане на други фенове на Игра на тронове, докато чакат излизането на новите епизоди на Игра на тронове, и защо.

Всяка Заявка за участие в Играта трябва да съдържа следните три елемента:

Отговор на двадесет въпроса

Целта е да се докажат знанията на Участниците за Игра на тронове и други сериали, достъпни чрез Услугата HBO GO или излъчвани по Каналите HBO.

Допълнителен въпрос

Участникът трябва да изложи кои други сериали от Услугата HBO GO или излъчвани по Каналите HBO би препоръчал за гледане на други фенове на Игра на тронове, докато чакат излизането на новите епизоди на Игра на тронове, и защо.

Местожителство

Участникът трябва да посочи в коя държава той/тя има регистиран адрес или в коя държава пребивава постоянно.

Заявките за участие ще бъдат оценявани на базата на критериите посочени по-долу:

Правилен отговор на двадесет въпроса за Игра на тронове и други сериали, достъпни чрез Услугата HBO GO или излъчвани по Каналите HBO;

Нивото на творчество и оригиналност на отговора на Допълнителни въпрос; и

Посочената държава на пребиваване на Участника;

Жури, състоящо се от трима души, избрани сред служителите на „Ейч Би Оу България” ЕООД, ще избере Печелившия участник на база на Критериите за оценка, посочени по-горе (Раздел 2.2). Журито е напълно независимо и ще вземе решение по своя собствена преценка и въз основа на Критериите за оценка. НВО има право да замени член на журито в случай на болест или невъзможност на този член да присъства. Общо един (1) Печеливш участник ще бъде избран от Територията. Печелишвият участник има право да покани още един човек по свой избор, който да се възползва от Наградата. Освен Печелившия учасник, журито избира и един Участник, който ще има качеството на Резервен участник и може да бъде обявен за Печеливш участник, в случай че първият избран Печеливш участник не получи Наградата, независимо от причините за това.
Всички решения на журито ще бъдат вземани при анонимно гласуване и решенията на журито са крайни, окончателни и не могат да бъдат обжалвани. Решенията на журито се оформят в протокол, който се подписва от всички членове на журито и се съхранява от НВО. Публичен достъп до информация за заседанието на журито за вземане на решение няма да бъде предоставен и НВО няма задължение да предоставя информация за заседанието на никой Участник, включително на Печелившия участник.


Печелившият участник ще получи за Награда пътуване до Дубровник („Дестинацията”), за да присъства на прожекция на финалния епизод на Игра на тронове на 20 май 2019 г. Печелившият участник има право да покани още едно лице по свой избор, което да го придружи на пътуването, като това лице следва да е навършило 18 години към момента на пътуването. Печелившият участник ще бъде избран на база на Критериите за оценка, посочени в Раздел 2 и 3.
НВО ще се свърже с Печелившия участник директно чрез имейл адресите, предоставени от него/нея. Печелившият участник следва да получи Наградата в рамките на 48 часа, след като НВО се свърже с него/нея, което се удостоверява писмено между Страните чрез имейл и/или подписване на протокол. Ако Печелившият участник не получи Наградата в посочения срок, журито, избрано от НВО, ще предостави Нагрдата на Резервния участник. С Печелившия участник ще бъде осъществен контакт в рамките на по-малко от четиридесет и осем (48) часа след края на Играта.

Стойността на Наградата, която включва транспорт, настаняване и туристическа обиколка за посещение на снимачни локации на Игра на тронове в Дубровник, е в размер, както следва:

 За двама души (Печеливш участник + 1): три хиляди и четиристотин (3 400) евро, включително полети. (За яснота, стойността на Наградата е изчислена в рамер на хиляда и седемстотин (1 700) евро на човек).


Всякакви данъци, свързани с Наградата, включително, но не само данък върху дохода съгласно ЗДДФЛ, се дължат и следва да бъдат заплатени от Печелишвия участник, освен ако друго не е предвидено в приложимото законодателство в Република България.

Дати на пътуването: Печелившият участник ще пътува до Дубровник и ще остане там за 4 нощувки в периода около прожекцията на финалния епизод на Игра на тронове, която ще се състои на 20 май 2019г. между 7:00 часа и 10:00 часа сутринта. Окончателните дати ще бъдат определени в зависимост от графика на полетите и ще бъдат потвърдени, в зависимост от наличността на полетите.

Без да се засяга горното, полетите ще се извършат от редовните авиолинии, в трета класа (economy class).

Билетите и друга информация за Наградите ще бъде изпратена на Печелившия участник чрез имейл.

Печелившият участник не може да предостави спечелената Награда на трето лице и не може да замени Наградата за нейната парична равностойност или за каквато и да било друга компенсация.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара