Спечелете пътувания до Италия, ваучери за гориво и още награди от Shell


Краен срок - 26 май 2019

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА ПЪТУВАНЕ ДО ИТАЛИЯ С БИЛЕТИ ЗА MOTO GP

Участвай в ежеседмичните томболи на Shell за следните награди: пътуване до Италия за двама от 13.09.2019 г. до 16.09.2019 г. и билети за MotoGP в Сан Марино на 14.09.2019 г. и 15.09.2019 г., 10 ваучера седмично за гориво на стойност 100 лв. и 10 ClubSmart бонуса от по 5000 точки!

Как да участваш?

    Зареди с качественo горивo Shell:
        всеки 15 л Shell V-Power Racing = 2 скреч карти*
        всеки 25 л Shell V-Power 95 & Diesel = 2 скреч карти*
        всеки 25 л Shell FuelSave 95 & Diesel = 1 скреч карта*
        Всеки 40 л Shell AutoGas = 1 скреч картa**

    Вземи скреч карта с уникален код от касиера в Shell. Събирай повече карти и увеличи шанса си за награда.

    Регистрирай уникалния код от скреч картата и своите контакти в регистрационната форма по-долу.

Имаш право да получиш еднократен бонус от 50 ClubSmart точки в промоцията, ако си участник в Програмата за лоялност на Shell! За целта, въведи номера на картата си, имейл адрес и потвърди, че желаеш да получаваш новини от Shell. Ако нямаш ClubSmart карта, можеш да вземеш напълно безплатно от всеки търговски комплекс Shell и да ползваш събраните точки за плащане на сметка за гориво и/или стоки в Shell. Промоцията е валидна до 26.05.2019 г.

*Един клиент има право да получи не повече от 4 бр. скреч карти за зареждане с Shell V-Power и не повече от 2 бр. за зареждане с Shell FuelSave в рамките на едно посещение в Shell до 26.05.2019 г.

**За получаване на 1 бр. скреч карта клиент може да зареди общо количество от 40 л Shell AutoGas в рамките на 1 или 2 посещения в Shell. За да получи скреч карта при второто зареждане, с което достига общото количество от 40 л, клиентът трябва да предостави на касата в Shell копие 1 на касовия бон от първото си зареждане.

Общият брой на наградите в настоящата Промоция е следният:
1. осемдесет награди от по 5000 (пет хиляди) ClubSmart точки –по десет награди за всеки от периодите по т. 5.6. За да получи наградата си, Участникът трябва да е член на Програмата на Организатора за лоялни клиенти ClubSmart и да притежава валидна ClubSmart карта. Участник, който не е член на Програмата, има възможност да се присъедини към Програмата, както е посочено в т.5.3.3. по-горе
2. осемдесет награди - ваучери за гориво на стойност 100 (сто) лева - по десетза всеки от периодите по т. 5.6. Всеки един от ваучерите има срок на валидност до 31.12.2019 г. и може да се ползва за зареждане на гориво в търговските комплекси Shell в България. При зареждане с гориво на по-ниска стойност от тази на ваучера, потребителят няма право да получи разликата. При зареждане с гориво на по-висока стойност от тази на ваучера, потребителят дължи доплащане на разликата.
3. осем награди пътуване за двама до Италия и билети за MotoGP –по една награда за всеки от периодите по т.5.6. Пътуването ще се проведе в периода от 13 до 16 септември 2019 г. включително и включва: самолетни билети, настаняване в хотел категория 4 звезди (три нощувки със закуска) както и билети за състезанието MotoGP в Сан Марино на 14 и 15 септември 2019 г. Всички други разходи във връзка с пътуването са за сметка на спечелилите Участници.

В рамките на Периода на провеждане един Участник има право да получи само една награда.

Определянето на печелившите участници, регистрирали се във всеки един от периодите по т.5.6., се извършва чрез томбола на следните дати: 08.04.2019 г., 15.04.2019 г., 22.04.2019 г., 30.04.2019 г., 07.05.2019 г., 13.05.2019 г., 20.05.2019 г. и 27.05.2019 г. Най-напред се определя печелившият на наградата по т.6.1.1., след това – на наградата по т.6.1.2. и накрая – на наградата по т.6.1.3., като за наградата по т.6.1.3. се тегли и по един резервен печеливш.

Резултатите от томболите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на съответната томбола на уебсайта на Играта www.shell.bg/motogp. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на част от мобилните телефонни номера на печелившите участници (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта и на регистрирания уникален код на скреч картата.

В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда с SMS от кратък номер 1917, изпратен на мобилния телефон на Участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.

Спечелилите участници се задължават, в срок от пет календарни дни от датата на провеждане на томболата, да се свържат с Организатора на телефон 0888422894 (на цена за разговора според тарифния план на абоната) и да предоставят на Организатора необходимата информация за получаване на наградата – име и номер на ClubSmart карта (за наградите по т. 6.1.1.); име, данни от документ за самоличност, място и адрес за доставка на наградата (за наградите по т.6.1.1.); име, данни от документ за самоличност на участника и на лицето, което ще го придружава по време на пътуването и адрес за доставка на документите, свързани с пътуването (за наградите по т.6.1.3.). Участниците, спечелили награда по т.6.1.1. или по т.6.1.2., губят право да получат наградата си в случай, че не са предоставили необходимата информация в посочения срок. Участниците, спечелили награда по т.6.1.3., които не са предоставили необходимата информация в посочения срок, губят правото си да получат награда и в този случай Организаторът публикува уведомява резервния печеливш по посочените в т.7.2. и т. 7.3. начини.

Участниците в Играта се задължават да проверяват редовно мобилните си телефони за съобщения (SMS), както и да посещават уебсайта на Промоцията, за да се информират за резултатите от томболите. Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите по т.6.1.1. - 5000 (пет хиляди) ClubSmart точки – се начислявят по баланса на спечелилия Участник в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на преодставяне на данните по т.7.4. по-горе.

Наградите по т.6.1.2. – ваучери за гориво - се доставят на посочения от Участника адрес в срок от 30 (тридесет) дни от датата на преодставяне на данните по т.7.4. по-горе. Доставката се извършва по куриер, за сметка на Организатора.

Документите за ползване на наградата по т.6.1.3. (самолетни билети, билети за състезанието, резервация за хотела) свързани с наградите по т.6.1.3. се доставят в срок до 31.08.2019 г. на посочен от Участника адрес.

При получаване на наградата печелившият участник следва да се удостовери пред служител или представител на Организатора самоличността си с документ за самоличност и да предаде скреч картата от Играта. Участникът губи право да получи наградата, ако не представи скреч карта, ако уникалният код на представената карта е различен от този, посочен във формата за регистрация, както и ако уникалният код не е четлив. За предаването на наградата се съставя и подписва протокол.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, тя може да бъде получена от упълномощено лице. За упълномощено се счита лице, което представи изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа. Получаването на наградата от упълномощено лице се вписва в приемо-предавателния протокол.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара