Спечелете почивка за трима в Престиж Делукс Хотел Аквапарк Клуб


Краен срок - 30 април 2019

СПЕЧЕЛИ ПОЧИВКА ЗА ТРИМА С Chart Аir

Спечели почивка за трима (двама възрастни и дете) с "Chart Air" в Престиж Делукс Хотел Аквапарк Клуб, Златни пясъци, като участваш от 1 до 30 април на бюро "Информация" в Bulgaria Mall.

За да получите талон за участие е необходимо да предоставите бележка за покупка от магазините в Bulgaria Mall на стойност на/над 30 лв. на бюро Информация (ниво партер).

1 бележка (със стойност на/над 30 лв.) = 1 участие

Всяка една касова бележка (фискален бон) за 30 (тридесет) или повече лева, похарчени в Bulgaria Mall в Срока на играта (1 април до 30 април 2019 г.), представена в оригинал на Организатора, предоставя на участника по един талон за регистрация за участие. С една касова бележка в Играта може да участва един Участник, само веднъж. Участник може да участва многократно в Играта като представи оригинал от различни касови бележки, всяка от които е на стойност 30 (тридесет) или повече лева. Не дават право на участие в Играта касови бележки, които удостоверяват плащане на битови консумативи (вода, ток, интернет, телефония, телевизия, газ, и други подобни), дори те да са заплатени в обект в Bulgaria Mall и да са стойност над необходимата за участие.

Регистрацията за участие в Играта става с попълване и подписване от страна на Участника на талон(по образец, изготвен от Организатора), който се пуска в заключена кутия, намираща се на Бюро Информация, на ниво партер в Bulgaria Mall.

Талонът за участие се предоставя на Участника срещу оригинал от касова бележка за стойност от 30 (тридесет) или повече лева, похарчени в кой да е от обектите в Bulgaria Mall. Талон не се предоставя срещу без касови бележки, които удостоверяват плащане на битови консумативи - вода, ток, интернет, телефония, телевизия, газ, и други подобни), дори те да са заплатени в обект в Bulgaria Mall и да са стойност над необходимата за участие. Всяка участваща бележка се маркира и се върща на Участника.

Валидни са само талоните, регистрирани в Срока на Играта, които съдържат име(първо име и фамилия) на Участника, телефон и  електронен адрес за контакт.

С подаването на талон за Играта, всеки Участник:

    декларира, че е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да бъде част от използването на предоставената Награда;и
    декларира и се съгласява, при евентуално спечелване на Наградата, да участва във фото-сесията, описана в тези Правила;
    декларира, че предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
    изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, както и във Facebook страницата на България Мол или друг социален канал, използван от Организатора или България Мол.

Печелившият Участник в Играта „Спечели почивка за трима с ChartAir” ще спечели:

    Хотелско настаняване за двама възрастни и едно дете до 12 години в Prestige Hotel & Aquapark, Златни пясъци, за периода 1 – 3 юни 2019 г. - 2 нощувки в апартамент с морски изглед на база All Inclusive;

    Трансфер с автомобил и шофьор от летище Варна до хотела, в двете посоки;

    Три самолетни билета за двама възрастни и едно дете до 12 години на следните дати и в следните часове:

FB 973  31 MAY  SOFIA - VARNA  20:00 20:50
FB 974  02 JUNE  VARNA - SOFIA  21:40 22:30

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейна парична равностойност или промяна на датите, описани по-горе.

Участникът, който печели Наградата, се определя чрез жребий на произволен принцип -  чрез теглене от всички представени валидни талони. Тегленето ще се състои на 02.05.2019 г. в Bulgaria Mall, в обект Chart Air, в присъствието на нотариус, в час, допълнително определен от Организатора.

Победителят в Играта „Спечели почивка за трима с ChartAir“ ще бъде само един. Ще бъде изтеглен един печеливш Участник и пет резерви. При невъзможност за осъществяване на контакт с първия изтеглен печеливш в рамките на 7 дни от датата на тегленето или в случай, че той не отговаря на изискванията и правилата на Играта или не може да получи Наградата, то Наградата ще се връчи на следващия изтеглен резервен печеливш, по реда на теглене на резервите. Това правило се прилага многократно.

Оповестяването на печеливш Участник ще се извърши чрез обявяване на имената му на  www.bulgariamall.bg и https://facebook.com/bulgariamall. Така изтегленият печеливш Участник ще бъде уведомен за това на електронната поща и на телефонния номер, който е предоставил (ако е предоставил такъв). Когато печелившият Участник не е предоставил телефон или електронна поща, то, за да получи наградата, последният следва да се свърже с Организатора на следния електронен адрес: marketing@bulgariamall.com или на facebook страницата на Bulgaria Mall в срок до 2 дни от обявяването му, като в противен случай Наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш (подредени по реда на изтеглянето им).   

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара