Спечелете 80 награди от Nova Brasilia


Краен срок - 30 април 2019

Не ти ли е домъчняло за баба?
Сега е моментът да я зарадваш.
Знаеш, че бабите обожават календари и снимки на внуците по секцията.
Подари й специален календар с ваши снимки.
Направи си снимка като на баба.
Качи нея и оригинала.
Сподели я във фейсбук и спечели фотосесия и календар за теб и баба или една от много други награди.

Механизъм – за да участва в Промоцията, всеки потребител трябва да премине през всички стъпки, описани по-долу, при което ще се превърне в „участник“:

Да влезе на сайта sbabanakafe.bg по време на периода на Промоцията, посочен в Раздел 2, т. 1 на настоящите Официални правила.

Да натисне бутон за качване на снимка „снимката на баба“ или „твоята версия“, за да стартира участието си в Промоцията. Всяка снимка подлежи на одобрение от Организатора на промоцията и ще бъде публикувана на сайта на промоцията в рамките на 24 часа. За да бъдат считани за одобрени, снимките, които бъдат качвани на сайта, трябва да не съдържат неприлично съдържание или оскърбително съдържание.

Да се регистрира за участие чрез въвеждане на своето име, телефонен номер, или e-mail или да се регистрира чрез FB профила си като преди да започне участие, задължително трябва да приеме общите условия на Промоцията, както и да се съгласи с Политиката за защита на личните данни. Участникът има опция да откаже регистрацията чрез бутон „Затвори“.

Може да сподели своята снимка във Facebook профила си. В „Галерия“ участникът може да разгледа всички снимки, които други участници са генерирали.

В „Награди“ участникът може да запознае с наградите, които може да спечели от участието си в промоцията.

Потребителят има възможност да се регистрира в сайта на Промоцията чрез своя Facebook профил, в който случай неговите e-mail адрес и парола ще бъдат предоставени от Facebook на уебсайта на Промоцията. За да завърши регистрацията, Потребителят може да попълни във формата за регистрация полето с телефонния си номер.

При отказ да попълни или отбележи в някое от задължителните полета или при попълване на грешна или непълна информация, или при отбелязване на поле по невнимание (напр. отбелязване на съгласие за предоставяне на лични данни за маркетингови цели без то реално да е налице), това може да доведе до невъзможност да се завърши регистрацията в Кампанията или до невъзможност да се установи контакт с печеливш участник, и/или да се анулира регистрацията и/или наградата.

Всеки участник има право на неограничен брой публикации за периода на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да не валидира или да анулира регистрации, които не съответстват на Официалните правила или регистрации, които биха могли да предизвикат щети върху имидж/репутация, без да е задължен да предупреди участниците, които регистрират такива материали в Промоцията.

Организаторът си запазва правото да не зачита или да дисквалифицира регистрации/участия в Промоцията и следователно да елиминира от Промоцията всяко съдържание, за което подозира, че е фалшиво или че не отговаря на разпоредбите на настоящите Официални правила и/или на действащата законова уредба, или такова, което счита за неподходящо/неприлично, без да има задължението да информира участниците, които регистрират тези материали на уебсайта.

По време на Промоцията, ще бъдат раздадени 81 (осемдесет и една) награди:

40 комплекта кафеварка и Nova Brasilia Classic, 200 г и 40 комплекта джезве и Nova Brasilia джезве, 200 г - определени на случаен принцип. Всяка седмица след края на промоцията двадесет участници, изтеглени на случаен принцип, ще спечелят една от двете награди. Техните имена ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Nova Brasilia. А наградите им ще бъдат изпратени на посочен от тях адрес, на територията на Република България.

1 награда „Фотосесия за баба и внук“ – определена на случаен принцип. След края на промоцията, посочен в Раздел 2 т.1, един участник ще спечели специална фотосесия и календар. Наградата включва фотосесия, организирана от Организатора и отпечатване на два броя календари – 1 брой за спечелилия участник и 1 брой за баба му. Наградата не включва транспорт до локацията на фотосесията. Датите за провеждане на фотосесията подлежат на договорка между организатора и спечелилия участник.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Nova Brasilia - https://www.facebook.com/novabrasilia.bg/ в максимален срок от 10 работни дни след окончателното изтегляне на победителите.

Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ профил) за периода на промоцията!

Получаването на наградата се случва само на територията на Република България.

За получаване на наградите ще бъдат използвани данните, предоставени от участника при регистрация в Промоцията. След обявяване на спечелилите участници, всеки спечелил участник трябва да предостави на Организатора в лично съобщение през Facebook страницата на Nova Brasilia https://www.facebook.com/novabrasilia.bg/лични данни, свързани с предоставянето на наградата: две имена, точен адрес и валиден телефон за връзка.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара