Спечелете семейни уикенди в Швеция и ваучери за пазаруване от IKEA


Краен срок - 22 юли 2019

Пазарувай и спечели безценно преживяване в Швеция

Пазарувай в ИКЕА за над 60 лв. и плати безконтактно с Mastercard®. Участвай в томбола за семеен уикенд в Швеция и още награди.

Всяка регистрирана бележка увеличава шанса за печалба.

Период на активацията от 22 април до 22 юли. Всеки месец ще бъде тегленa 1 голямa награда.

Награди

3 големи награди - Уикенд за четиричленно семейство в Стокхолм, посещение в два музея и ресторант

60 ваучера за пазаруване на стойност 50 лева в магазини ИКЕА гр. София и ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който направи покупка на обща стойност минимум 60,00 лв с ДДС на една фактура/касова бележка в някой от Участващите обекти, плати своята фактура/касова бележка безконтактно с Mastercard (кредитна или дебитна карта, издадена от банкова или кредитна институция на територията на Република България преди датата на стартиране на настоящата кампания), и след това регистрира данните от ПОС бележката на сайта ikea.bg/Swedentrip (m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон), като следва посочената там процедура, участва в Промоционалната кампания. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Промоционалната кампания. При спазване на условията за регистриране за участие, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и дата, и сума на трансакцията от ПОС бележка.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора, и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания не повече от веднъж дневно, като всяка покупка над 60,00 лв. с ДДС на една фактура/касова бележка и регистрация на данните от ПОС бележката се счита за едно участие.

Участникът трябва да запази ПОС бележката, която при спечелване на награда ще бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания.
Вместо ПОС бележката, Участникът може да предостави и документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията.

В Промоционалната кампания се раздават общо 63 (шестдесет и три) броя награди, както следва:
* 3 големи награди – уикенд за четиричленно семейство (до двама възрастни с до две деца) в Стокхолм. Наградите включват: самолетни билети от София до Стокхолм и обратно с включени трансфери летище-хотел, хотел-летище, в
Стокхолм; две нощувки в Стокхолм в хотел 3*; медицинска застраховка; билети за посещение в два музея и резервация за ресторант.

Пътуването ще бъде организирано в срок до 3 месеца след спечелването на награда. Възможните дати за пътуване се съгласуват между печелившите и Агенцията и зависят от наличност на самолетни билети и хотелско настаняване към момента на потвърждаване на датите. Изборът на авиокомпания, хотел, музеи и ресторант се правят от Организатора и Агенцията. Големите награди предвиждат семейно пътуване за родител или родители с до две деца. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с повече деца, печелившите участници решават с кои деца да споделят наградата, като Организаторът и Агенцията не носят отговорност за невъзможността повече от две деца да пътуват. В случай че наградата бъде спечелена от семейство с по-малко членове, печелившите участници нямат право да изискат с тях да пътуват други членове от семейството или други лица – наградата се предвижда и предоставя единствено на родител/и с до две деца.

* 60 броя ваучери за подарък ИКЕА, с които може да се пазарува в магазин ИКЕА гр. София, ИКЕА Центрове за поръчки в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас, ИКЕА Бистро и ИКЕА Ресторант и Кафе, и ИКЕА магазин за шведска храна в гр. София и ИКЕА онлайн магазин на стойност 50,00 лева с ДДС всеки.

Използването на наличността по ваучера се осъществява в местната валута - лев. Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява. Ваучерът важи за тридесет и шест (36) месеца от момента на последната му употреба. Организаторът не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучера и не го подменя. Наличността по ваучера може да бъде използвана за цялостно или частично заплащане на цената за покупките. Срещу ваучер не може да бъде претендирано получаване на пари. Организаторът си запазва правото да пристъпи, когато и да било, към промяна на горните условия и предпоставки за използване на ваучерите за подарък.

Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени в 3 тегления. Всеки месец ще се тегли по една от големите награди и по 20 от ваучерите, както следва:
* 1-во теглене: на 27.05.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 22.04.2019 г., 00:00 ч. до 22.05.2019 г., 23:59 ч. включително.
* 2-ро теглене: на 26.06.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 23.05.2019 г., 00:00 ч. до 22.06.2019 г., 23:59 ч. включително.
* 3-то теглене: на 25.07.2019 г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 23.06.2019 г., 00:00 ч. до 22.07.2019 г., 23:59 ч. включително.

Печелившите ще бъдат определени чрез специализиран софтуер и тричленна комисия чрез теглене на случаен принцип, в централния офис на Организатора. Резултатите от
тегленето, както и печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора. Печеливш Участник от един период не участва в тегленето в следващи периоди. Освен печеливш, при всяко теглене за голяма награда ще бъдат изтегляни по 2 резервни Участника.

Спечелилите голяма награда Участници ще бъдат информирани по електронна поща, на предоставените от тях адреси на електронна поща при регистрацията им на сайта ikea.bg/Swedentrip (m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон), в срок до 3 дни след изтеглянето им. В случай че печеливш Участник не бъде открит (напр. грешен/невалиден адрес на електронна поща и невъзможност за свързване по телефон) или не потвърди обратно по електронна поща получаването на наградата в срок от 3 дни от уведомяването му, наградата ще бъде предоставена на първия резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. Организаторът опитва свързване по телефон единствено при върнато съобщение за грешен/невалиден адрес на електронна поща на участника. Горепосочените правила за уведомяване и получаване на голяма награда се прилагат съответно за резервните участници. Ако и последният резервен Участник не може да получи голяма награда, същата се губи окончателно и Организаторът не е длъжен да я предоставя. Спечелилите голяма награда Участници ще бъдат обявявани и на сайта на Организатора ikea.bg/Swedentrip (чрез изписване на първо име и фамилия и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации).

Спечелилите ваучери за подарък ИКЕА ще бъдат информирани посредством обявяване на сайта на Организатора до два дни след датата на изтеглянето им, чрез изписване на първо име и фамилия, и последните 3 цифри от телефонния номер или други подобни комбинации. В случай че печеливш Участник не получи наградата си (ваучери за подарък ИКЕА) в срок до един месец от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на награда на трети лица не е разрешено. При получаване на награда печелившият Участник трябва да предостави печелившата ПОС бележка или документ от банката-картоиздател, доказващ заплащането на закупените от Организатора стоки - съдържащ име, дата и сума на трансакцията. Организаторът може да изиска от печелившите да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответни документи.
Наградите се получават след легитимация с документ за самоличност на място в най-близкия обект на Организатора срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Спечелилите голяма награда ще бъдат информирани за подробностите по пътуването на предоставените от тях при регистрацията на сайта ikea.bg/Swedentrip (m.ikea.bg/Swedentrip/ през мобилен телефон), телефон или електронна поща.

Печелившите се считат уведомени, че наградите подлежат на облагане с окончателен данък по смисъла и реда на Закон за данъците върху доходите на физическите лица. По повод задължението на Организатора за заплащане на дължимите данъци, както и подаване на всички и всякакви необходими документи към компетентните държавни органи, включително деклариране на обстоятелства в тази връзка, печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят необходимата информация съгласно действащото законодателство (това би могло да са пълни имена, ЕГН и т.н.), които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившия, ако такова възникне. При поискване от страна на печеливш и ако това се изисква от действащото законодателство, Организаторът издава служебна бележка в полза на печелившия за предоставените награди и заплатените данъци в тази връзка.

Организаторът може да поиска направата на снимки на Печелившите и/или техни придружители във връзка с спечелените от тях награди (по време на получаването на наградите, по време на използването на наградите, в т.ч. по време на екскурзиите), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Промоционална кампания. Снимките ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи на Организатора (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара