Спечелете хлебопекарна Philips от Kaufland


Краен срок - 28 април 2019

Включи се в нашата игра, която се провежда на официалната страница на Kaufland в Instagram и с малко повече късмет може да спечелиш хлебопекарна Philips. 

За да се включиш в играта е необходимо: 

    Да последваш профила на Kaufland България в Instagram
    Да тагнеш в коментар под този пост друг потребител на Instagram платформата.

ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

В тегленето на наградата участват само участници в Играта, изпълнили и двете изборени условия. В рамките на периода, в който се провежда Играта един Участник може да коментира неограничен брой пъти, като участва само веднъж в тегленето на наградата.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Коментарите следва да бъдат публикувани в Instagram от момента на публикуването на публикацията, свързана с играта, в профила на Kaufland България в Instagram и най-късно до 23:59 часа на 28.04.2019 г. (неделя). Коментари, публикувани след този час, няма да участват в тегленето на наградата.

Наградата ще бъде изтеглена на случаен принцип измежду участници, изпълнили условието за участие, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните звена: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Името на печелившия ще бъде обявено само и единствено след обработване на всички публикации в Instagram, отговарящи на Условията.

Само печелившият Участник ще бъде уведомен – чрез лично съобщение в социалната мрежа Instagram.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилия участник, и наградата, която печели, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване и потвърждение от страна на Участника.

За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на Kaufland България документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара