Спечелете ваучери на стойност 555 лв. всеки за мечтано пътуване


Краен срок - 31 май 2019

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки 5GUM. При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

    Да закупи някоя от участващите опаковки 5GUM на стойност минимум 5.50 лв.
    Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://5-gum.bg/
    Да снима любимото си място с 5GUM в ръка
    Да сподели снимката с присъствието на опаковка 5GUM на https://5-gum.bg/

Участниците могат да се регистрират и да качват снимки от 00:00 часа на 01.04.2019 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели само една награда.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват с неограничен брой качени снимки. Всяка качена снимка дава шанс за спечелване на награда.

Качените снимки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка регистрирана и одобрена снимка до 23:59:59 ч. на 31.05.2019 г. участва в предстоящото на 03.06.2019 г. теглене.

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 30 броя ваучера на стойност 555 лв. за мечтано пътуване.

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията за участие към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://5-gum.bg/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил. Всеки потребител има право да спечели само една награда.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://5-gum.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://5-gum.bg/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 8 работни дни от публикуването на списъка с печелившите, да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка и при поискване на служебна бележка по ЗДДФЛ - данните, необходими за издаването й.

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Наградите ще бъдат изпратени в срок от 30 работни дни чрез куриер до печелившите участници, изпратили потвърждение в срока от 8 дни след публикуването на списъка с печелившите.

ЛИНК за участие

2 Коментари

  1. къде по точно се прави тая регистрация на кодовете !!!????

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Сложили сме "ЛИНК за участие", той води до страницата за регистрация.

      Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара