Спечелете смарт гривни, въшни батерии и още награди от Zewa


Краен срок - 3 април 2019

Ела в МЕТРО от 21 март до 3 април 2018, защото с всяка покупка на продукти Zewa на стойност минимум 7.00 лв. с ДДС, получаваш скреч карта за участие на вход „Клиенти“ в съответния магазин, в който е направена покупката, срещу показаната фактура. Изтрий скреч картата на място и виж дали печелиш пакет мокри кърпички Zewa Protect, външна соларна батерия или спортна смарт гривна!

Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: всички с търговска марка Zewa

Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят произволни продукти с марката  Zewa в рамките на промоционалния период (21.03.2019 – 03.04.2019 г.) на стойност най-малко 7.00лв. с ДДС по цени на търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД.


При всяка такава покупка едновременно на произволни продукта с марката Zewa на стойност минимум 7.00 лв. с ДДС съответният клиент срещу показана фактура за покупката получава веднага на Вход клиенти в магазина, в който прави покупката, скреч карта за участие в промоцията. Срещу една показана фактура за покупка на продукти Zewa на стойност минимум 7.00 лв. с ДДС се предоставя една скреч карта.

Скреч картата трябва да бъде изтрита на място в магазина и съответният клиент има шанс да спечели една от посочените предметни награди, съгласно предвиденото по-долу в настоящите Правила.

След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако клиентът открие някой от следните надписи „Zewa мокри кърпички“ , „Zewa соларна батерия“ или „Zewa спортна гривна“, което означава, че картата е печеливша и за да може да получи наградата, той трябва да предаде картата на служителя на Вход клиенти в съответния Метро магазин, срещу което ще получи веднага на място от него съответната награда.

Наградите от промоцията на Zewa са следните:
-    1 000 /хиляда/ пакета мокри кърпички Zewa Protect 10 кърпички/пакет
-    4 /четири/ външни соларни батерии, брандирани с логото на Zewa
-    3 /три/ спортни смарт гривни, брандирани с логото на Zewa

Наградите ще се получават веднага на място от Вход клиенти на магазина, където е направена покупката и е изтрита печеливша карта, след предаването й на служителя.

Наградите и скреч картите са разпределени на случаен принцип във всички обекти на  търговска верига Метро Кеш енд Кери България ЕООД.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара