Спечелете ваучер за колело, настолни игри и чаши от бонбони Nimm2 – Smile gummi


Краен срок - 31 март 2019

Всички лица,  закупили 1 бр. продукт от марката Nimm2 – Smilegummi и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект на верига магазини Kaufland, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за малки седмични награди.

Всички лица,  закупили 2 бр. продукти от марката Nimm2 – Smilegummi в една касова бележка и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект на верига магазини Kaufland, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за средни седмични награди.

Всички лица,  закупили 4 бр. продукти от марката Nimm2 – Smilegummi  в една касова бележка  и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект на верига магазини Kaufland, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегленето на голямата месечна награда. В случай на спечелване на седмична награда с регистрация на касова бележка, участникът губи правото си да участва в тегленето на голяма месечна награда, освен ако не регистрира нов касова бележка със съответния брой продукти.

Преди всяка регистрация на касова бележка, Участникът следва да попълни информация на промоционалния сайт https://nimm2-promo.bg по указания на сайта начин с име, фамилия и имейл адрес, който ще бъде ползван като уникален идентификатор.

1. Малки седмични награди:

Всички лица,  закупили 1 бр. продукт от марката Nimm2 – Smilegummi   и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект на верига магазини Kaufland, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за седмични награди – 1бр. от общо 100 бр. порцеланови чаши.

2. Средни седмични награди:

Всички лица,  закупили наведнъж 2 бр. продукти от марката Nimm2 – Smilegummi   и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект на верига магазини Kaufland, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегления за седмични награди – 1бр. настолна игра от общо – 12 бр. Туистър (Twister), 5 бр. Монополи (Monopoly), 3бр. Катан (CATAN) – като вида игра за всеки спечелил се определя на случаен принцип, т.е. печелившите нямат право на избор.

3. Голяма месечна награда:

Всички лица,  закупили наведнъж 4 бр. продукти от марката Nimm2 – Smilegummi   и регистрирали касовата бележка, издадена от съответния търговски обект на верига магазини Kaufland, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – https://nimm2-promo.bg в рамките на Кампанията, могат да участват в тегленето на голямата месечна награда – 1бр. от общо 1бр. – ваучер на стойност 400лв. за онлайн магазина и магазинната мрежа на BIKE CENTER.

Всеки Участник има правото да регистрира неограничен брой касови бележки, като всяка отделна регистрация участва в тегленето на наградите съгласно условията на Кампанията.

При повече от една успешна регистрация на една и съща касова бележка в системата, участието на участникът ще бъде невалидно.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нова касова бележка трябва да се използва един и същ имейл адрес.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието си, за целите на директния маркетинг.

Регистрацията на касова бележка на https://nimm2-promo.bg става в специално изградената за целта платформа,  на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата https://nimm2-promo.bg и възможността за регистрация за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията, доколкото не може да им бъде вменена вина за загубата.

Регистрациите, направени в даденa седмица или месец, участват в тегленията на награди само за съответния седмица/месец и не могат да участват в тегленията за награди за други/следващи седмици/месеци. Касовите бонове, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез ръчно изтегляне от системата в присъствието на нотариус.

Датите за тегленията на седмични награди са както следва:

Дати на теглене – 11.03, 18.03, 25.03, 1.04

Дата за теглене на месечна награда, както следва:

Дата на теглене – 01.04.2019

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 2 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит в рамките на 48 часа, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

За да получи наградата си, спечелилият следва да съхрани и представи пред куриера доставящ наградата,  касовата бележка, който е регистрирал.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на адрес за доставка на наградата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара